Skip to main content
In 2024 is de samenwerking met de overige parochies in de federatie verder geintensiveerd. M.i.v. 2024 hanteren wij gelijke tarieven in alle parochies.          
           
Eenvoudige dienst door de week    €  10,00    
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag   20,00    
           
Rouw- en trouwgelden
         
Begrafenismis (rouwgeld)   €  500,00    
Huwelijksmis (trouwgeld)   500,00     
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst   100,00    
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst   100,00    
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk   100,00    
           
Gestichte jaardiensten
         
Eenvoudige dienst door de week          
5 jaar   50,00    
10 jaar   100,00    
20 jaar   200,00    
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag          
5 jaar   100,00    
10 jaar   200,00    
20 jaar   400,00    
           
Minimale kerkbijdrage          
De minimum kerkbijdrage is door het Bisdom voor het jaar 2024 vastgesteld op   130,00    
           
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende
minimum kerkbijdrage hebben betaald
         
           
Indien men in de vier voorafgaande kalenderjaren gemiddeld minder dan de minimaal vastgestelde bijdrage heeft betaald, dan wordt een korting genoten van de betaalde bijdrage in verhouding tot de minimale bijdrage.          
           
Mortuarium van de Kerk
  100,00    
(ongeacht het aantal dagen)          
           
Begraafplaats - Grafrechten
         
enkel graf (dubbel diep) per jaar   35,00    
dubbel graf per jaar   70,00    
graf langs de hoofdwegen per jaar   70,00    
dubbel graf langs de hoofdwegen per jaar   105,00    
urnengraf per jaar      17,50    
Ruimingskosten enkel graf (verlopen graf)   175,00    
Ruimingskosten dubbel graf (verlopen graf)   225,00    
Ruimingskosten urnengraf (nieuw en verlopen graf)   150,00    
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw graf)   250,00    
Ruimingskosten (in rekening gebracht bij een nieuw dubbel graf)   300,00    
           
(voor alle graven geldt: eerste keer 20 jaar verplicht; daarna mogelijkheid om bij te huren voor 5/10/15 jaar)          
           
           
           
  • Hits: 8736