Skip to main content

DRIEKONINGEN…..DRIE WIJZEN!

geschreven op
04 januari 2023

De mens van alle tijden is op zoek naar het geluk.
Voor de een is dat rijkdom en bezit, voor de ander gezondheid,
voor sommigen macht, prestige en lichamelijk genot;
menigeen meent zijn geluk te vinden in verdovende middelen,
die ons in staat stellen van tijd tot tijd de harde realiteit te ontvluchten.
In de kern komt het allemaal terug op het eigen IK.

De drie koningen laten ons zien om onze eigen zelfgenoegzaamheid
- zoals koning Herodes die laat zien door binnen de muren van zijn
eigen paleis te blijven – op te geven en steeds weer op zoek te gaan
naar Gods licht in ons leven, en met name in de duisternis van de nacht, in de donkere en moeilijke perioden van ons leven.
Alleen is het nodig dat de mens zijn blik “omhoog” richt.

Goud, wierook en mirre zijn de geschenken van de koningen.
Niet direct bruikbare cadeaus voor de kleine Jezus, maar daarom
des te meer symbolische cadeaus:
GOUD is een kostbaar geschenk dat hoort bij koningen en koninginnen: Jezus is dus een “Koningskind”. 
WIEROOK hoort in de tempel, een middel om God te eren. 
De wijzen ervaren in Jezus iets goddelijks.
MIRRE was een ontzettend dure balsem, waar alleen de allerrijksten
mee werden ingesmeerd voorafgaande aan hun begrafenis. Volgens
de koningen zit in het baby’tje Jezus een grote rijkdom verborgen.
Op hun beurt krijgen zij in Jezus het grootste geschenk van God aan
de wereld.
De drie koningen stellen ons de vraag:
“Wat is ons geschenk voor het Kerstkind? Hoe kan ik Gods liefde
in Jezus beantwoorden?”    
Een vraag die de mensheid al meer dan 2000 jaar bezig houdt!
Zal de knappe mens van onze dagen het eindelijk begrijpen?

g. broekhoven, pastoor