Cluster

Er wordt gewerkt aan de vorming van een cluster bestaande uit 

de parochie St. Paulus Vaals en de parochies St. Martinus Vijlen, H. Catharina Lemiers en H. Lambertus Holset.

Zodra hierover meer informatie beschikbaar is zullen wij dit hier publiceren.

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals