De zondagse mis van 8.30 uur!

Het afnemend bezoek aan de zondagsmis van 8.30 uur noopt ons tot maatregelen. Bij minder dan 25 personen zal deze dienst verdwijnen.

Twee weken geleden was dat het geval, vorige week waren er 34 gelovigen aanwezig. Ook het feit dat onze organiste gaat verhuizen en het aantal (betaalbare) organisten dun gezaaid is, speelt een rol. Wij hebben de bezoekers van afgelopen zondag via enquêteformulier gevraagd naar hun mening.

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals