Wijding Bisschop Smeets

St. Paulus-Parochie feliciteert nieuwe Bisschop!

Het Kerkbestuur van de H. Paulus was afgelopen zaterdag

in Roermond bij de wijding van onze nieuwe bisschop.

Hieronder een tweetal foto's gemaakt tijdens de receptie in de Orangerie te Roermond.

receptie1

receptie2

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals