JAARLIJKSE KERKDEURCOLLECTE VOOR AKOLIETEN EN MISDIENAARS

In het weekend van Palmzondag is de jaarlijkse kerkdeurcollecte voor de misdienaars.

Een kleine gift is ook een vorm van waardering voor hun presentie in onze kerk!

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals