BEDEVAART BANNEUX DEKENAAT GULPEN

Op donderdag 22 augustus is de jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat naar Banneux. Vertrokken wordt omstreeks 9.00 uur vanaf de diverse opstapplaatsen (St. Pauluskerk Vaals).

Om 11.00 uur is de Plechtige Hoogmis, waarin deken Bronneberg in concelebratie met de aanwezige priesters van ons dekenaat zal concelebreren.

Na deze hoogmis is er gelegenheid om de innerlijke mens te versterken.

Om 14.00 uur volgt dan de gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron. Om 15.00 uur is het Plechtig Lof met ziekenzegening.

De kosten bedragen 15€ p.p. Gaarne opgave vóór 1 augustus a.s.

P.S. Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf zorgen voor een begeleid(st)er. Indien de rotstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn.

Wij hopen dat velen van u zullen deelnemen. Opgave bij pastoor Broekhoven ( tel. 3061323).

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals