Pontificale Hoogmis

Donderdag 24 oktober 2019 (inwijding van kerk op 24 oktober 1893):

Pontificale Hoogmis met onze bisschop Mgr. Harrie Smeets.

Na deze Mis even gezellig vertoeven met bisschop en parochianen in Zera!

Wij rekenen op een volle kerk!

G. Broekhoven, pastoor

 

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals