Goede Vrijdag

“Mijn God, mijn God…..

waarom hebt Gij mij verlaten?

Zelfs Gods Zoon voelt zich op dat cruciale ogenblik

van iedereen en God verlaten; en velen in deze wereld

voelen zich in deze tijd evenzo….”.

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals