Pasen

Pasen wil zeggen:
God staat achter je;
de sporen van het lijden zijn niet uitgewist
maar Hij wil je helpen bij de dóórtocht
uit de duisternis naar het licht.
Pasen is het feest van het optimisme:
Het leven is sterker dan de dood.
Moge het leven, het lijden en de verrijzenis van Christus
ons een beetje kracht en steun geven in deze moeilijke tijden!

Palmzondag St Paulus Vaals kruis met engelen en bloesem

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals