VASTEN-ACTIE 2020!

Door het wegvallen van de Eucharistievieringen in onze kerk, dreigt ook voor de vastenactie een strop.

Mijn voorstel is:

Als iedereen die de vastenactie een warm hart toedraagt, een offerzakje meeneemt en het in de week na Pasen weer inlevert, dan hopen wij juist de zwaksten en minderbedeelden van deze wereld te laten voelen dat wij mensen zijn die de naastenliefde hoog in het vaandel hebben staan m. a. w. echte Christenen.

Een klein briefje vergemakkelijkt het tellen door de pastoor, zodat onze bijdrage zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt!

logo Parochie Heilige Paulus Vaals

Rooms Katholieke Parochie H Paulus in Vaals
Kerkstraat 27/A, 6291 AB Vaals
T: 043-3061323
info@RK-Parochie-H-Paulus-Vaals.nl


- Privacyverklaring -
Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 -

Copyright © 2018 parochie Heilige Paulus Vaals