Skip to main content

Grafkapel familie Tyrell

Op Begraafplaats Aan Seffenterstraat 6290 AA, Vaals

Bouwjaar: eind 19e eeuw

Neo-classicistische grafkapel, eind 19e eeuw gebouwd voor de familie Tyrell en gesitueerd op een betegelde verhoging, omgeven door een smeedijzeren hek, het geheel gelegen op de Rooms Katholieke begraafplaats. Op rechthoekige plattegrond gesitueerde grafkapel onder dwars zadeldak met de ingang in het westen en een groot cirkelvormig venster in het oosten. De wanden van de grafkapel zijn gepleisterd in een terra kleur met daarop lichtgekleurde banden, waarvan er aan de onderzijde drie smalle in reliëf zijn uitgevoerd en aan de bovenzijde een brede als fries met spiegel-motief en erboven een tandlijst is aangebracht.

IMG 0006 1 1

De vier zijden van het dak zijn voorzien van driehoekige frontons met akroteria in terra uitvoering, en een vaas midden op het fronton van de voorgevel, alsmede een kruis op de nokbalk in lichte kleurstelling. Op de frontons van de zijgevels zijn twee kruismotieven in reliëf geplaatst, op die van de voorgevel de woorden Grabstätte en Familie Tyrell op de fries. De ingangspartij bestaat uit een houten deur in een stenen omlijsting met sprongsgewijs verlopende bovendorpel; het driehoekig portaalfronton is rijk versierd met palmetten aan de bovenzijde.

Het venster aan de achterzijde bezit twee haaks geplaatste roeden en is gevat in een rechthoekige terra omlijsting met drie series guttae aan de onderzijde. Achter de kapel bevindt zich de eigenlijke grafkelder, afgedekt met twee luiken. De verhoging waarop de kapel is geplaatst, is met veelkleurige tegels bedekt en omheind door een kunstig gesmeed hekwerk met bijzondere hoekversieringen; de verhoging zelf is onder dit hek gevat in een raamwerk van geajoureerde steen. Neo-classicistische grafkapel in markante vormgeving en met verzorgde detaillering van belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde.

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed


Restauratie grafkapel Tyrell

In oktober 2018 werd goedkeuring ontvangen van het Bisdom om te starten met een grondige restauratie van de grafkapel.

De volgende punten worden aangepakt:

  • Het compleet vervangen van de loden dakbekleding;
  • Het herstellen van vloer en wanden van de grafkelder en het plaatsen van een Ecodry-systeem;
  • Het herstellen van het voegwerk;
  • Herstelwerkzaamheden aan het hekwerk en de poort;
  • Schilderen van hekwerken en deuren;
  • Het herstellen van de tegelvloer rondom de kapel en het waterdicht maken van de cementdekvloer. 

De complete restauratie heeft plaatsgevonden in de periode van oktober 2018 tot december 2019. De restauratie werd gedeeltelijk gefinancierd uit subsidiegelden van de Provincie Limburg en de Gemeente Vaals.

Op dit moment is het monument weer in ere hersteld en we hopen dat het weer jaren mee kan. Zie ook enkele foto’s voor het resultaat.