Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 6 t/m 15 januari 2023

VRIJDAG 6 januari: VAN OUDSHER DRIEKONINGEN. Eerste Vrijdag van de maand. Géén Ziekencommunie!

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler

ZATERDAG 7 januari: DRIEKONINGEN WEEKEND. FEEST VAN DE OPENBARING DES HEREN!

18.30uur Avondmis, opgeluisterd door CANTUS EX CORDE.

Misintenties voor: Math Schlechtriem als zeswekendienst/ Bert Janssen als zeswekendienst/ Heinz Labriaire als zeswekendienst/ de ouders Alfons Dresse en Elisabeth Mertens (verjaardag), de ouders Willem-Thewissen Blezer en Laurent en Tiny Thewissen-Dresse als gest. H. Mis/ voor Tity Cremers-Baggen als gest. jaardienst en echtgenoot Gerard/ voor de ouders Karl en Ria Radermacher-Krott als gest. jaardienst/ voor de echtel. Wiel en Barbara Krott-Meessen als jaardienst/ voor Joseph Taschbach (collecte)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer-Vanweersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Hans Jussen/ voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal

ZONDAG 8 januari: OPENBARING DES HEREN. DE OOSTERSE ORTHODOXE KERK VIERT HET FEEST VAN CHRISTUS’ GEBOORTE!

8.30uur H. Mis voor Leny Pampilcher-Ramakers ( collecte)

11.15uur H. Mis voor Sjef Belleflamme als jaardienst/ voor de ouders Balduin-Delnoye, dochter Leny en schoonzoon Pip Mürer/

voor Astrid Dautzenberg

MAANDAG 9 januari: FEEST VAN DE DOOP VAN DE HEER

Het kind in de kribbe is een man geworden. Onopvallend is Hij opgegroeid; dertig jaar in een stil en verborgen leven. Vandaag ontmoeten wij Jezus bij de Jordaan, waar Hij zich laat dopen door Johannes. Water zuivert, water maakt rein en Johannes roept de mensen op tot een leven met God. Mens, keer terug van doodlopende wegen. Was je zonden af en begin opnieuw!

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 10 januari: 8.30uur H. Mis voor de vrede

WOENSDAG 11 januari: 19.00uur Avondmis voor Annchen Pas-Kunkels (verjaardag)

DONDERDAG 12 januari: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

VRIJDAG 13 januari: H. HILARIUS

Hij was bisschop van Poitiers en aan hem danken wij een groot theologisch werk over de heilige Drievuldigheid. Hij vertaalde ook de werken van Origines in het Latijn en nam het op tegen de ketterij van het Arianisme ( verloochening van de godheid van Christus). Hij overleed op 13 januari 368 in Poitiers.

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

ZATERDAG 14 januari: 18.30uur Avondmis voor Aafje Schlüper-Nieman als zeswekendienst/ voor Maria Willems-Leenders als zeswekendienst/ voor Jean Bloemen als eerste jaardienst/ voor Joep Zinken als eerste jaardienst/ voor Maria Kals-Krings als gest. jaardienst en echtgenoot Hubert/ voor Frans Laeven ( collecte)/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen

ZONDAG 15 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie/ voor Ulrich Prange (collecte)

11.15uur H. Mis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Man Lassauw en zoon Rob/ voor de ouders Lassauw-Franssen 

PAROCHIEKRONIEK

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 18.30uur: Eva Krout 

Zondag 11.15 uur:  Miquel Jacobi en Milan Lux