Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 14 t/m 22 januari 2023

Deze berichten zijn vanaf a.s. dinsdag ook te vinden in Weekblad d'r Troebadoer.

ZATERDAG 14 januari: 18.30uur Avondmis voor Aafje Schlüper-Nieman als zeswekendienst/ voor Maria Willems-Leenders als zeswekendienst/ voor Jean Bloemen als eerste jaardienst/ voor Joep Zinken als eerste jaardienst/ voor Maria Kals-Krings als gest. jaardienst en echtgenoot Hubert/ voor Frans Laeven ( collecte)/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ Günther Sistenich als herdenkingsdienst, Huub Hermansstraat 11 in de leeftijd van 98 jaar

ZONDAG 15 januari: TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie/ voor Ulrich Prange (collecte)

11.15uur H. Mis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Man Lassauw en zoon Rob/ voor de ouders Lassauw-Franssen/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer leo en Rob en kleinzoon Christian 

MAANDAG 16 januari: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 17 januari: H. ANTONIUS, abt.

Geboren in 251 in Egypte, als zoon van rijke ouders, die hem vroegtijdig ontvielen. Hij zorgde voor een goed onderkomen van zijn zus, verdeelde rest van het bezit en trok zich terug in de woestijn om daar als kluizenaar te gaan leven. Al spoedig volgden velen zijn voorbeeld en wordt Antonius als de vader van het kloosterleven gezien.

8.30uur H. Mis voor Caroline Mullenders- van Gestel (verjaardag)

WOENSDAG 18 januari: BEGIN VAN DE INTERNATIONALE GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN.

Samen bidden voor de eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Verdeeldheid onder christenen versterkt juist de gebrokenheid. Misschien moeten wij allen teruggaan naar de roots: Jezus Christus en zijn Blijde Boodschap!

19.00uur Avondmis voor Ursula Janas en het welzijn van de familie

DONDERDAG 19 januari: 8.30uur H. Mis voor de vrede

VRIJDAG 20 januari: H. SEBASTIANUS

Hij was rond het jaar 288 officier in het leger van keizer Diocletianus; hij bekende zich als christen, in een tijd dat het christelijk geloof streng verboden was. Omwille van zijn geloofsgetuigenis werd hij gevangen genomen en met pijlen doorboord en dood gewaand. Hij herstelde echter en verweet de keizer zijn wandaden en dat kostte hem de definitieve dood.

De christenen begroeven hem in de catacombe aan de Via Appia in Rome. Veel schutterijen in het Limburgse dragen hem als patroon!

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

ZATERDAG 21 januari: H. AGNES

Misbruik, ook seksueel misbruik is van alle tijden; aan het eind van de derde eeuw moest Agnes als jong meisje sterven omdat zij trouw wilde blijven aan de zuiverheid te midden van een bedorven cultuur van die tijd. Zo stierf zij als martelares.

18.30uur Avondmis voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff/ voor Ralph Gehlen/

ZONDAG 22 januari: DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders

11.15uur H. Mis voor Maria Prevoo-Lancé (collecte)

PAROCHIEKRONIEK:

GEDOOPT: SOPHIE, dochter van Stan Mommers en Betti Alisa, Heerlen

OVERLEDEN: Günther Sistenich, Huub Hermansstraat 11, in de leeftijd van 98 jaar. Moge hij rusten in vrede!

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 14 jan. 18.30uur: Dante en Baccio Cima

Zondag 11.15 uur:  Miquel Jacobi en Milan Lux