Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 28 januari t/m 5 februari 2023

 ZATERDAG 28 januari: H. THOMAS VAN AQUINO

Hij was een van de grote denkers in ons christelijk geloof. Hij leefde in de dertiende eeuw, een tijd waarin de toenmalige oosterse en westerse filosofische denksystemen met elkaar in aanraking kwamen. Hij bracht de bestaande filosofische stromingen met de christelijk leer in verband. Thomas laat ons zien hoe wij door ons denken dichter tot God kunnen naderen en hoe wij in het overwegen van de schepping, Gods hand kunnen ontdekken.

De sacramentshymne “Pange Lingua” waarvan het “Tantum ergo” het laatste deel is, wordt aan hem toegeschreven.

18.30uur Avondmis voor de ouders Jacob en Maria Kremer-Schoonbroodt als gest. jaardienst

ZONDAG 29 januari: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR. WIJ VIEREN IN ONZE PAROCHIE HET PATROONFEEST VAN ST. PAULUS BEKERING!

8.30uur H. Mis voor het welzijn van onze parochie

11.15uur Hoogmis, opgeluisterd door het Kon. Mannenkoor Cecilia en het C.C.K. Koor in federatie, voor de leden en overledenen van de Schutterij St. Paulus Vaals/ voor de ouders Albert en Mientje Pelt-Frings als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Jo Spaubeek als jaardienst/ voor Hubertine Heusschen-Vaessen als jaardienst/ voor Jo Langohr, de leden en overledenen van de familie/ als jaardienst voor Peter Lamberty, ouders Bröcheler-Schmets en ouders Lamberty-Tummers/ voor Fer Frings

MAANDAG 30 januari: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 31 januari: H. DON BOSCO

In 1815 in Turijn geboren, ondervond hij in zijn jeugd de armoede aan den lijve. Dit verklaart waarschijnlijk ook waarom hij als priester zich speciaal wilde inzetten voor de jeugd zonder thuishaven. Het keerpunt in zijn leven werd de gebeurtenis dat hij door een vijftien jarige jongen, die uitgehongerd was en dakloos, werd aangeklampt.
Hij werd door zijn collega’s met argusogen bekeken en kreeg veel tegenwerking en verdachtmakingen. Maar zijn werk begon eindelijk vruchten af te werpen en hij stichtte de sociëteit van de Salesianen (genoemd naar Franciscus van Sales).

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie van de daklozen, de armen en hongerigen van deze wereld

WOENSDAG 1 februari: 19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie

DONDERDAG 2 februari: OPDRACHT VAN DE HEER IN DE TEMPEL. MARIA LICHTMIS.

Veertig dagen is het geleden dat wij de geboorte van Jezus hebben gevierd. Nu is de dag aangebroken waarop Hij naar de tempel werd gebracht om aan God te worden opgedragen.

8.30uur H. Mis voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg

VRIJDAG 3 februari: H. BLASIUS

Hij was bisschop van Sebaste in Armenië en zou omstreeks 316 onder keizer Licinius zijn onthoofd. Volgens de legende zou hij een jongetje gered hebben van de verstikkingsdood dor het inslikken van een visgraat. Zijn voorspreek wordt bijzonder ingeroepen bij keelziektes.

19.00uur Avondmis voor de  echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler.

Na de avondmis gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen.

ZATERDAG 4 februari: 18.30uur Avondmis tot bijzondere intentie voor de vrede/ voor Jo Broekhoven en Mia op den Camp-Broekhoven ( fam.)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

ZONDAG 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid/ voor Siem Schrouff/ voor Mariets Moison-Brassé en zoon John

N.B. In dit weekend is na alle H. Missen gelegenheid de

Blasiuszegen te ontvangen!

PAROCHIEKRONIEK:

Overleden: Jan Veer, Bloemendalstraat 30, in de leeftijd van 66 jaar. Moge hij rusten in vrede!

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 4 februari: 18.30uur Eva Krout

Zondag 5 februari: Miquel Jacobi en Milan Lux