Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 4 t/m 12 februari 2023.

ZATERDAG 4 februari: 18.30uur Avondmis tot bijzondere intentie voor de vrede/ voor Jo Broekhoven en Mia op den Camp-Broekhoven ( fam.)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

ZONDAG 5 februari: VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid/ voor Siem Schrouff/ voor Mariets Moison-Brassé en zoon John

N.B. In dit weekend is na alle H. Missen gelegenheid de

Blasiuszegen te ontvangen!

MAANDAG 6 februari: H. PAULUS MIKI EN GEZELLEN

Paulus Miki werd geboren rond het jaar 1564 in Japan en sloot zich aan bij de Sociëteit van Jezus. Hij verkondigde het Evangelie onder zijn landgenoten waardoor de Kerk van Japan 

een grote groei doormaakte. Dat was niet naar de zin van de koning die de christenen liet vervolgen. Paulus Miki werd met 25 priesters en mensen uit het volk gevangen genomen, mishandeld en tenslotte op transport gesteld naar Nagasaki. Daar werden zij op 5 februari 1597 gekruisigd.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 7 februari: 8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer

WOENSDAG 8 februari: H. JOSEPHINA BAKHITA

Zij is de patrones van Soedan. Rond 1870 werd zij er geboren en als meisje tot slaaf gemaakt. Na een traumatische periode en omzwervingen trad ze in bij de Zusters van Liefde van Canossa. Zij is een voorbeeld in het meedragen van het kruis van Christus.

19.00uur Avondmis voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal

DONDERDAG 9 februari: 8.30uur H. Mis voor de vrede

VRIJDAG 10 februari: H. SCHOLASTICA

Zij is de zus van de heilige abt Benedictus. Zij leefde als religieuze heel teruggetrokken om zich helemaal op God te kunnen richten. Zij wordt wel vereerd als patrones van de Benedictinessen.

19.00uur Avondmis voor Ursula Janas en familie

ZATERDAG 11 februari: O.L. VROUW VAN LOURDES

De Kerk viert vandaag de jaarlijkse Wereld-ziekendag, die in 1982 werd ingesteld door de H. Paus Johannes Paulus II. Deze dag valt samen met de gedachtenis van O.L. Vrouw van Lourdes, waar ieder jaar talloze bedevaarders de voorspraak van Maria inroepen om genezing van  hun kwalen.

18.30uur Avondmis voor Frans Laeven ( collecte)/ voor André Brauers (coll.)

ZONDAG 12 februari: ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis voor Tiny Thewissen-Dresse als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Henny Gersen

PAROCHIEKRONIEK:

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 4 februari: 18.30uur Eva Krout

Zondag 5 februari: Miquel Jacobi en Milan Lux