Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 11 t/m 19 februari 2023

ZATERDAG 11 februari: O.L. VROUW VAN LOURDES

De Kerk viert vandaag de jaarlijkse Wereld-ziekendag, die in 1982 werd ingesteld door de H. Paus Johannes Paulus II. Deze dag valt samen met de gedachtenis van O.L. Vrouw van Lourdes, waar ieder jaar talloze bedevaarders de voorspraak van Maria inroepen om genezing van  hun kwalen.

18.30uur Avondmis voor Frans Laeven ( collecte)/ voor André Brauers (coll.)/ voor Maria Habets-Bröcheler als jaardienst

ZONDAG 12 februari: ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis voor Tiny Thewissen-Dresse als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Henny Gersen

MAANDAG 13 februari: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 14 februari: H. CYRILLUS en METHODIUS

Deze twee broers vertegenwoordigen de Kerk in Oost-Europa

Als medepatronen van Europa ( H. Benedictus, Catharina van Siëna, Birgitta van Zweden en Edith Stein).

De grootste verdienste van de monnik Cyrillus was, dat hij de Heilige Schrift vertaalde in de Slavische taal (Cyrillisch schrift). Methodius heeft de Kerk als bisschop gediend en de Slavische Kerk mee opgebouwd. Zo hebben zij de Kerk kracht geschonken door haar als het ware twee longen te geven:

de westerse en oosterse long.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 15 februari: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DONDERDAG 16 februari: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede/ voor Hans Buschbell als jaardienst

VRIJDAG 17 februari: 19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

ZATERDAG 18 februari: 18.30uur Avondmis tot bijzondere intentie/ voor Emile Leenders (sterfdag)

ZONDAG 19 februari: CARNAVALSZONDAG

8.30uur H. Mis voor Eed Volders/ voor overleden ouders en grootouders

N.B. 11.15uur Carnavals-mis: “Mit Carnaval in der Hemmel:

géén logies”. M. m. v. Koor en orkest ad hoc, 
en De Sjlappe Kroam.

Omwille van het feit dat sommige leden nog ergens anders verplichtingen hebben is de Mis niet om 10.30u maar om 11.15uur!

Misintenties: voor de leden en overleden van de C.V. De Grensülle Vaals/ tot bijzondere intentie voor het welzijn van alle carnavalsvierders/ voor Jo Broekhoven en Hub en Mia op den Camp-Broekhoven/ voor Fer Frings

PAROCHIEKRONIEK:

GEDOOPT:

ESMEE, dochter van de ouders Danny en Jessica Krutzen, Bocholtz

NOAH en DYTLAILAH, kinderen van de ouders Güler Saïd en Cynthia Braham, Aan de Noot 21

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 18 februari: Dante en Baccio Cima

Zondag 19 februari:

11.15uur Carnavals-mis :Miquel Jacobi, Milan Lux en Eva krout