Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 17 t/m 26 februari 2023

Ons gebed gevraagd voor Marjo Counotte-Habets (Margraten), die op 59 jarige leeftijd is overleden.

VRIJDAG 17 februari: 19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal/ voor Jo Greuel

ZATERDAG 18 februari: 18.30uur Avondmis tot bijzondere intentie/ voor Emile Leenders

ZONDAG 19 februari: CARNAVALSZONDAG

8.30uur H. Mis voor Eed Volders

N.B. 11.15uur Carnavals-mis: “Mit Carnaval in der Hemmel:
géén logies”. M. m. v. Koor en orkest ad hoc, 
en De Sjlappe Kroam.

Omwille van het feit dat sommige leden nog ergens anders verplichtingen hebben, is de aanvangstijd om 11.15uur!

Misintenties: voor de leden en overleden van de C.V. De Grensülle Vaals/ tot bijzondere intentie voor het welzijn van alle carnavalsvierders/ voor Jo Broekhoven en Hub en Mia op den Camp-Broekhoven/ voor Johnny Heijers, ouders Baumsteiger-Heiligers en ouders Heijers-Lennertz

MAANDAG 20 februari: 8.30uur H. Mis voor dierbare overledenen

Na deze H. Mis gaat de kerkdeur dicht!

DINSDAG 21 februari: H. PETRUS DAMIANI

Hij werd in Ravenna in 1007 geboren en verloor op jonge leeftijd zijn ouders. Met de hulp van een “geestesbroeder” kon hij toch studeren, wat hij betaalde met varkens te hoeden. Tijdens zijn studie kwam hij i contact met enkele monniken en hij besloot Benedictijner-monnik te worden. Als prior van het klooster ‘Fonte Avellana’ onderrichtte en vormde hij vele medebroeders. Hij verdedigde de kerkelijke leer tegen de simonie en stelde de slechte zedelijke gewoontes van de toenmalige clerus aan de haak. In vele geschriften en door zijn zielenijver wist hij velen te inspireren. In 1057 benoemde de paus hem tot bisschop en kardinaal van Ostia.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 22 februari: ASWOENSDAG.BEGIN VAN DE VASTENTIJD.

19.00uur Avondmis met askruisje!Misintentie voor de ouders

Jozef en Mia Kremer-Vaessen

DONDERDAG 23 februari: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede.

VRIJDAG 24 februari: 19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid ( J)

ZATERDAG 25 februari: 18.30uur Avondmis voor Maria Helena Peltzer als gest. jaardienst/ voor de ouders Wiel en Agnes Mommer-Lux als gest. jaardienst/voor de echtel.

Wiel en Elly Bosten-Kals als gest. jaaardienst/ voor Jakob Gulpen ( verjaardag) / voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff/ Hans Mommer/ voor Leny Hermans-Bodelier/ voor Alex Kern als herdenkingsdienst

ZONDAG 26 februari: EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIG-

DAGENTIJD!

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis voor Andreas Krützen als zeswekendienst/

voor de ouders Vinck-Munnecom als jaardienst/ voor Leny Kohnen-Flekken als jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn