Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 11 maart t/m 19 maart 2023

ZATERDAG 11 maart: 18.30uur Avondmis voor Leo en LilliJanssen-Franssen en Paul Gadiot als gest. jaardienst/ voor André Brauers (collecte)

ZONDAG 12 maart: DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

11.15uur H. Mis voor de ouders Michaël en ÄnncheDresse-Mertens als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/voor MediJussen-Frings (verjaardag)/ als jaardienst voor John Spiekerman van Wezelenburg/ voor Ad Vissers als jaardienst

MAANDAG 13 maart: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen
DINSDAG 14 maart: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
WOENSDAG 15 maart: 19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt
DONDERDAG 16 maart: 8.30uur H. Mis voor de vrede
VRIJDAG 17 maart: Avondmis voor Jo Greuel
ZATERDAG 18 maart: 18.30uur Avondmis voor Ria Preim-Olivier als herdenkingsmis (op 83 jarige leeftijd overleden in Aken)/ voor Ralf Gehlen als jaardienst/ voor Joseph Taschbach ( collecte)/ voor LidwinaWijlands-Gelissen
ZONDAG 19 maart: HALFVASTEN
8.30uur H. Mis voor Maria Volders als gest. jaardienst
11.15uur H. Misals jaardienst voor de ouders Theo en FinyVoncken-Rouvroye, dochter Annie, zonen Hub en Leo en schoonzoon Harrie/ voor de overledenen van de familie Bergmans als gest. jaardienst/ voor de leden en overledenen van de familie Waelen als gest. H. Mis t. e. v. de H. Jozef/ voor Frans Laeven ( collecte)/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid en tot bijzondere intentie t. e. v. de H. Jozef/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. een 65e verjaardag

Zondag 19 maart :

18.00uur CONCERT “EIN DEUTSCHES REQUIEM” van Johannes Brahms.
Kaarten op de pastorie of aan de avondkassa kerk!

P A R O C H I E K R O N I E K

OVERLEDEN:

Trautche Volders-Lux, Hospice Mechelen, in de leeftijd van 89 jaar
Elly Lousberg-Dautzenberg, Morettiflat 219, in de leeftijd van 83 jaar
Mathieu RadermacherLangedael, in de leeftijd van 94 jaar
Bertie Brock-Neus, Aanleunwoningen, in de leeftijd van 91 jaar 
Mogen zij rusten in vrede!

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 18 maart: 18.30uur Dante en Baccio Cima
Zondag 19 maart:   11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux