Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 17 maart t/m 26 maart 2023

VRIJDAG 17 maart: 19.00uur Avondmis voor Jo Greuel

ZATERDAG 18 maart: 18.30uur Avondmis voor Ria Preim-Olivier uit Aken als herdenkingsdienst; zij werd 83 jaar.
voor Ralf Gehlen als jaardienst/ voor Joseph Taschbach ( collecte)

ZONDAG 19 maart: HALFVASTEN
8.30uur H. Mis voor Maria Volders als gest. jaardienst/ voor Eed Volders
11.15uur H. Mis als jaardienst voor de ouders Theo en Finy Voncken-Rouvroye, dochter Annie, zonen Hub en Leo en schoonzoon Harrie/ voor de overledenen van de familie Bergmans als gest. jaardienst/ voor de leden en overledenen van de familie Waelen als gest. H. Mis t. e. v. de H. Jozef/ voor Frans Laeven ( collecte)/ voor Maria Loo- Mommer, voor de ouders Mommer- van Weersch, zonen Leo en Rob en kleinzoon Christian/  voor de ouders Jozef en Mia Kremer-Vaessen als jaardienst/ tot bijzondere intentie en uit dankbaarheid t. e. v. de H. Jozef/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. 65e verjaardag

18.00uur EIN DEUTSCHES REQUIEM van Johannes Brahms.
Kaarten op de pastorie en aan de avondkassa!

MAANDAG 20 maart: HOOGFEEST VAN DE H. JOZEF
19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid t. e.v. de H. Jozef

DINSDAG 21 maart: 8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer

WOENSDAG 22 maart: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DONDERDAG 23 maart: 8.30uur H. Mis voor de vrede!

VRIJDAG 24 maart: 19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt

ZATERDAG 25 maart: MARIA BOODSCHAP
We vieren vandaag het begin van de menswording van Gods Zoon.
Allereerst is er het ‘ja-woord’ van de Zoon zelf: Hij is mens geworden om Gods wil te doen. Tegelijkertijd horen wij het ja-woord van Maria.
Zij staat voor de menselijke inbreng in heel dit Goddelijk gebeuren.
18.30uur Avondmis voor Marjo Counotte-Habets en overleden ouders Counotte-Baumans/ voor de echtel. Hubert Schweden-Collet en ouders Collet-Jongen als gest. jaardienst/ voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff
ZONDAG 26 maart: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Maria Loo-Mommer, voor de ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Fer Frings

P A R O C H I E K R O N I E K

OVERLEDEN:

Harold Reefs, Bloemendalstraat 80, in de leeftijd van 63 jaar
John Mertens, Mgr. Nolensstraat 5, in de leeftijd van 75 jaar.
Mogen zij rusten in vrede!

Misdienaars/acolieten:

Zaterdag 18 maart: 18.30uur Dante en Baccio Cima
Zondag 19 maart:   11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux