Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 25 maart t/m 2 april 2023

ZATERDAG 25 maart: MARIA BOODSCHAP
We vieren vandaag het begin van de menswording van Gods Zoon.
Allereerst is er het ‘ja-woord’ van de Zoon zelf: Hij is mens geworden om Gods wil te doen. Tegelijkertijd horen wij het ja-woord van Maria.
Zij staat voor de menselijke inbreng in heel dit Goddelijk gebeuren.
18.30uur Avondmis voor Marjo Counotte-Habets en overleden ouders Counotte-Baumans/ voor de echtel. Hubert Schweden-Collet en ouders Collet-Jongen als gest. jaardienst/ voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff

ZONDAG 26 maart: VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD.
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Fer Frings/ voor de ouders Schreuder-Glück als jaardienst/ voor Maurice Schreuder als jaardienst

MAANDAG 27 maart: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 28 maart: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 29 maart: 19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

DONDERDAG 30 maart: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid (B)

VRIJDAG 31 maart: 19.00uur Avondmis voor de vrede!

ZATERDAG 1 april: 18.30uur Avondmis met lijdensverhaal en palmwijding.
Misintenties voor de ouders Bertien en Jan en Anny Lousberg-Lamsfus en zoon Dolf als gest. jaardienst/ voor de echtel. Aussems-Graaf als gest. jaardienst/ voor Trees Meven-Meesters (collecte)/ voor de ouders Hubert en Lenie Schijns-Braun als gest. jaardienst/ voor Annie Senden en familie als gest. jaardienst/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

ZONDAG 2 april: PALMZONDAG…BEGIN VAN DE GOEDE WEEK!

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis met lijdensverhaal en palmwijding.
Misintenties voor: Bertie Brock-Neuss als herdenkingsmis en zeswekendienst ( zij werd 91 jaar)/ voor Anny Hassert-Heckmans als jaardienst/ ouders Frans en Liesje Hassert-Nicolaije en kleinzoon Marvin Delnoye/ voor alle overledenen van de familie Jöbses-Heuschen als gest. jaardienst/ voor Carla Spijkers-Xhonneux als gest. jaardienst/ voor Siem Schrouff

PAROCHIEKRONIEK

Acolieten/misdienaars :
zaterdag 1 april: 18.30uur Eva Krout
zondag 2 april:  11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux

PAROCHIEKRONIEK

Maandag 3 april: de Vrijwillige poetsploeg neemt de St. Pauluskerk onder handen! (vanaf 8.30uur)

PAASCOMMUNIE : Witte Donderdag 6 april in de namiddag!

VASTEN-OFFER

Heel veel vasten-offer-zakjes wachten om gevuld te worden voor het goede doel. De Vasten Actie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheid daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen.
Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig.
Dat wil de Vasten Actie 2023 ze graag geven. Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

STEUN DAAROM DE VASTEN ACTIE!