Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 1 april t/m 10 april 2023

ZATERDAG 1 april: 18.30uur Avondmis met lijdensverhaal en palmwijding. 
Misintenties voor de ouders Bertien en Jan en Anny Lousberg-Lamsfus en zoon Dolf als gest. jaardienst/ voor de echtel. Aussems-Graaf als gest. jaardienst/ voor Trees Meven-Meesters (collecte)/ voor de ouders Hubert en Lenie Schijns-Braun als gest. jaardienst/ voor Annie Senden en familie als gest. jaardienst/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian 

ZONDAG 2 april: PALMZONDAG…BEGIN VAN DE GOEDE WEEK! 
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie 
11.15uur PALMPASEN: de communicantjes dragen de palmpasen-stokken de kerk binnen, welke na zegening en de H. Mis worden gebracht naar de zieken van de parochie! 
H. Mis met lijdensverhaal en palmwijding. 
Misintenties voor: Bertie Brock-Neuss als herdenkingsmis en zeswekendienst ( zij werd 91 jaar)/ voor Anny Hassert-Heckmans als jaardienst/ ouders Frans en Liesje Hassert-Nicolaije en kleinzoon Marvin Delnoye/ voor alle overledenen van de familie Jöbses-Heuschen als gest. jaardienst/ voor Carla Spijkers-Xhonneux als gest. jaardienst/ voor Siem Schrouff/ voor Manfred Meessen als jaardienst 

MAANDAG 3 april: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen 

DINSDAG 4 april: 8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer 

WOENSDAG 5 april: 19.00uur BOETEVIERING EN AVONDMIS. 

DONDERDAG 6 april: WITTE DONDERDAG 
8.30uur Géén H. Mis 
In de namiddag wordt de paascommunie aan zieken en thuis-zittendengebracht. 
19.00uur HERDENKING VAN HET LAATSTE AVONDMAAL 

VRIJDAG 7 april: GOEDE VRIJDAG

15.00uur KRUISWEG
19.00uur HERDENKING VAN HETLIJDEN EN STERVEN VAN ONZE HEER JEZUS CHRISTUS.

ZATERDAG 8 april: STILLE ZATERDAG

18.30uur PLECHTIGE PAASWAKE met zegening van het vuur, de paaskaars, het doopwater en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Opluistering door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia/CCK. Koor.

Misintenties voor: Maria Boosten en familie/ voor Anton Aussems als gest. jaardienst/ voor Joep Zinken ( verjaardag)/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Marvin Delnoye, Annie Hassert-Heckmans en opa en oma Frans en Liesje Hassert-Nicolaije/ voor Tiny Jetten/ voor de ouders Peter en Finy Bischoff-Mousset/ voor Heinz Jetten/ voor Hub Arets

ZONDAG 9 april: HOOGFEEST VAN PASEN: DE HEER IS VERREZEN. ALLELUJA!

8.30uur H. Mis voor de familie Larik-Schleijpen

10.00uur Hoogmis, opgeluisterd door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia-C.C.K. Koor.

Misintenties voor: Rudy Kwee/ voor Annie Nicolaije en familie/ voor de ouders Math en Jacobine Straat-Vrosch, schoondochter Ineke en kleinzoon Roger/ voor Hub en Mia op den Camp-Broekhoven/ voor Hans Schoonbrood

11.30uur H. Mis in het kader van de voorbereiding op de eerste Communie.

Misintenties voor: Mike D’Adamo als jaardienst en overledenen van de familie/ voor Agnes Finders-Jobes als jaardienst en overledenen van de familie

MAANDAG 10 april: PAASMAANDAG

8.30uur géén H. Mis

11.15uur H. Mis voor de ouders Hub en Clementine Kremer-Waelen

P A RC H I E K R O N I E K

Gedoopt: IGOR, zoon van de ouders Kamil Zuber en EwelinaScislak, Gulpen

Overleden: Willy Demollin, Ceresstraat 240, in de leeftijd van 81 jaar
Agnes Pelzer-Baltus, Tyrellsestraat 33 , in de leeftijd van 86 jaar
Tiny Godschalk, Molenpark, in de leeftijd van 76 jaar
Edi Rouvroye, Ceresflat 93, in de leeftijd van 77 jaar.

Mogen zij rusten in vrede!

Acolieten/misdienaars:
Goede Week en Paasdagen apart rooster!