Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 8 april t/m 16 april 2023

ZATERDAG 8 april: STILLE ZATERDAG

18.30uur PLECHTIGE PAASWAKE met zegening van het vuur, de paaskaars, het doopwater en verrijzenis van onze Heer Jezus Christus.
Opluistering door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia/CCK. Koor.

Misintenties voor: Maria Boosten en familie/ voor Anton Aussems als gest. jaardienst/ voor Joep Zinken ( verjaardag)/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Marvin Delnoye, Annie Hassert-Heckmans en opa en oma Frans en Liesje Hassert-Nicolaije/ voor Tiny Jetten/ voor de ouders Peter en Finy Bischoff-Mousset/ voor Heinz Jetten/ voor Hub Arets

ZONDAG 9 april: HOOGFEEST VAN PASEN: DE HEER IS VERREZEN. ALLELUJA!

8.30uur H. Mis voor de familie Larik-Schleijpen

10.00uur Hoogmis, opgeluisterd door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia-C.C.K. Koor.

Misintenties voor: Rudy Kwee/ voor Annie Nicolaije en familie/ voor de ouders Math en Jacobine Straat-Vrosch, schoondochter Ineke en kleinzoon Roger/ voor Hub en Mia op den Camp-Broekhoven/ voor Hans Schoonbrood/voor Carla Spijkers-Xhonneux als gest.jaardienst

11.30uur H. Mis in het kader van de voorbereiding op de eerste Communie.

Misintenties voor: Mike D’Adamo als jaardienst en overledenen van de familie/ voor Agnes Finders-Jobes als jaardienst en overledenen van de familie

MAANDAG 10 april: PAASMAANDAG

8.30uur géén H. Mis

11.15uur H. Mis voor de ouders Hub en Clementine Kremer-Waelen

DINSDAG 11 april: 8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
WOENSDAG 12 april: 19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen
DONDERDAG 13 april: 8.30uur H. Mis voor de vrede
VRIJDAG 14 april: 19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie
ZATERDAG  15 april:18.30uur Avondmis voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff als jaardienst/ voor de familie Kals-Schell en kinderen als gest. jaardienst/voor de familie Kremer-Heinen en kinderen als gest. jaardienst

ZONDAG 16 april: BELOKEN PASEN
8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Mia op den Camp-Broekhoven als eerste jaardienst/ voor Jacques Gillissen als herdenkingsdienst/ voor Fer Frings/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

P A R O C H I E K R O N I E K

Overleden: Peter Finders.Langedael, in de leeftijd van 96 jaar.

Moge hij rusten in vrede!

Acolieten/misdienaars:

Zaterdag 15 april: 18.30uur Dante en Baccio Cima
Zondag 16 april : 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux

Pastoor G. Broekhoven (043-3061323)

ggj.broekhoven@ziggo>.nl

NAMENS HET KERKBESTUUR VAN DE H. PAULUS
WENS IK U ALLEN ZALIGE PAASDAGEN TOE!

pastoor