Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 15 april t/m 23 april 2023

ZATERDAG  15 april:18.30uur Avondmis voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff als jaardienst/ voor de familie Kals-Schell en kinderen als gest. jaardienst/voor de familie Kremer-Heinen en kinderen als gest. jaardienst

ZONDAG 16 april: BELOKEN PASEN
8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Mia op den Camp-Broekhoven als eerste jaardienst/ voor Jacques Gillissen als herdenkingsdienst/ voor Fer Frings/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

MAANDAG 17 april: 19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

DINSDAG 18 april: 8.30uur H. Mis voor dierbare overledenen

WOENSDAG 19 april: 19.00uur Avondmis voor Manfred Boffo

DONDERDAG 20 april: 8.30uur H. Mis voor de vrede

VRIJDAG 21 april: 19.00uur Avondmis tot bijz. intentie

ZATERDAG 22 april: 18.30uur Avondmis voor TrautjeVolders-Lux als zeswekendienst/ voor de ouders Alex en Miets Schmets- van Aubel als jaardienst/ voor Alphons Bullesals jaardienst/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ voor de ouders Herman en Claire Drity-Kohnen als jaardienst

ZONDAG 23 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN
8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor de ouders Hub en Clementine Kremer-Waelen als jaardienst/ voor Tiny Moonen-Deliège als jaardienst en echtgenoot Joep/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Hubert Crott, dochter Ingrid en overledenen van de familie Crott-Peters/ voor Alma Kroll-Hermans (verjaardag)

P A R O C H I E K R O N I E K

OVERLEDEN: Jean Marnette, St. Jozefplein, in de leeftijd van 96 jaar.
Joep Delnoye, Koperstraat, in de leeftijd van 88 jaar.
Ingeborg Fiedeldey-Mühlbach, Clarissenstraat, in de leeftijd van 85 jaar
Walter Schlenter, Viergrenzenweg, in de leeftijd van 85 jaar.

Acolieten/misdienaars:

Zaterdag 22 april: 18.30uur Eva Krout
Zondag 23 april: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux