Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 22 april t/m 30 april 2023

ZATERDAG 22 april:
18.30uur Avondmis voor Trautje Volders-Lux als zeswekendienst/ voor de ouders Alex en Miets Schmets- van Aubel als jaardienst/ voor Alphons Bulles als jaardienst/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ voor de ouders Herman en Claire Drity-Kohnen als jaardienst

ZONDAG 23 april: DERDE ZONDAG VAN PASEN
8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor de ouders Hub en Clementine Kremer-Waelen als jaardienst/ voor Tiny Moonen-Deliège als jaardienst en echtgenoot Joep/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Hubert Crott, dochter Ingrid en overledenen van de familie Crott-Peters/ voor Alma Kroll-Hermans (verjaardag)

MAANDAG 24 april:
19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen (André senior en André junior)

DINSDAG 25 april: H. MARCUS, evangelist
Hij is wel geen apostel geweest, maar behoort wel tot de eerste generatie leerlingen na de apostelen. Zo wordt hij regelmatig door de apostel Paulus in zijn brieven genoemd en ook Petrus noemt zijn naam. De traditie leert dat het evangelie volgens Marcus als eerste evangelie op schrift is gesteld en dat de overlevering van Marcus weergeeft wat hij als tolk van Petrus meekreeg.
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie.

WOENSDAG 26 april:
19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

DONDERDAG 27 april: H. PETRUS CANISIUS.KONINGSDAG!
Hij werd in Nijmegen geboren als Peter Kanis in een tijd dat de denkbeelden van Luther ook hier begonnen door te dringen. Zijn moeder had hier grot zorgen over voor haar kinderen en beval op haar sterfbed in vurige gebeden haar kinderen aan God aan. En genade is aan Petrus niet voorbij gegaan. In gebed geknield voor het Sacramentshuisje in de sint Stephenskerk in Nijmegen wordt zijn levensweg duidelijk voor hem uitgestippeld. Hij komt in aanraking met enkele Jezuïeten en treedt uiteindelijk bij hen in. Als docent en predikant reist hij daarna door heel Europa om Gods Blijde Boodschap aan iedereen bekend te maken en te verdedigen. Aan hem hebben wij ook de bekende Catechismus te danken, waarmee hij hoopte velen op een eenvoudige manier te kunnen bereiken.
8.30uur H. Mis voor de vrede

VRIJDAG 28 april:
19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie

ZATERDAG 29 april:
18.30uur Avondmis voor Willi Mertens/ voor Trautje Volders-Lux ( collecte)

ZONDAG 30 april: VIERDE ZONDAG VAN PASEN. ROEPINGEN- ZONDAG !
8.30uur H. Mis voor roepingen tot het priesterschap
11.15uur H. Mis voor Mathieu Radermacher als zeswekendienst/ voor Ellen Wolf-Karenfort en Hertha Deventer-Karenfort als gest. jaardienst

P A R O C H I E K R O N I E K

Acolieten/misdienaars:

Zaterdag 22 april: 18.30uur Eva Krout
Zondag 23 april: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux