Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 29 april t/m 7 mei 2023

ZATERDAG 29 april: H. CATHARINA VAN SIENA 
Zij leefde in een woelige tijd. De Kerk werd toen geteisterd door schandalen en machtswellust onder de clerus. Zij was een knappe vrouw, maar zij koos voor de Heer als bruidegom en koos voor een leven van eenzaamheid en boete, vol aandacht voor de kleine en geringe mensen van haar tijd. 
18.30uur Avondmis voor Willi Mertens/ voor Trautje Volders-Lux ( collecte) 

ZONDAG 30 april: VIERDE ZONDAG VAN PASEN. ROEPINGEN- ZONDAG ! 
8.30uur H. Mis voor roepingen tot het priesterschap 
11.15uur H. Mis voor Mathieu Radermacher als zeswekendienst/ voor Ellen Wolf-Karenfort en Hertha Deventer-Karenfort als gest. jaardienst 
COLLECTE aan de kerkdeur voor de priesteropleiding in ons bisdom! 

MAANDAG 1 mei: H. JOZEF ARBEIDER 
Op deze dag wordt al vele jaren lang de dag van de arbeid gevierd. Er werd aandacht gegeven aan de arbeiders maar ook werd er waardering uitgesproken voor hun inzet. Paus Pius XII heeft deze aandacht voor de arbeid verbonden met aandacht voor de H. Jozef, arbeider: hij zorgde voor het dagelijks onderhoud van zijn gezin en combineerde de zingeving van de arbeid met de zorg voor de naaste. 
19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen 

DINSDAG 2 mei: H. ATHANASIUS 
Hij pleitte en verdedigde op het concilie van Nicea in 325 de wezensgelijkheid tussen God de Vader en God de Zoon. Toen hij later bisschop van de stad Alexandrië werd, moest hij veellijden omwille van dit geloofspunt; vijfmaal werd hij in ballingschap gestuurd, onder andere naar het Duitse Trier. Toch bleef hij zich fel verzetten tegen het ketterse Arianisme door het schrijven van verschillende theologische werken. 
8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer 

WOENSDAG 3 mei: H. FILIPPUS EN JAKOBUS, apostelen 
Beiden waren leerlingen van Johannes de Doper. Wanneer zij echter op Jezus worden gewezen, gaan zij Hem volgen en na diens dood en verrijzenis worden zij verkondigers van het Evangelie. 
19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt 

DONDERDAG 4 mei: 8.30uur géén H. Mis 
19.00uur NATIONALE DODENHERDENKING m. m. v. het Koninklijk Mannenkoor Cecilia en het CCK Koor Lemiers. 
In de namiddag wordt de ziekencommunie gebracht aan zieken en thuiszittenden! 

VRIJDAG 5 mei: Eerste Vrijdag van de maand. Nationale  Bevrijdingsdag! 
19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler 

ZATERDAG 6 mei: 13.00uur Huwelijk voor het bruidspaar Brian Leenders en Angelina Zöller 
18.30uur Avondmis voor John Mertens als zeswekendienst/ voor José Laeven-Baggen als eerste jaardienst/ ouders Baggen-Spaubek en ouders Laeven-Rocks/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian 

ZONDAG 7 mei: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie 
11.15uur H. Mis voor de ouders Nic en Mia Deusings-Klinkenberg als gest. jaardienst/ voor Franca Hermans-Vaessen als jaardienst/ voor Frans Laeven ( collecte)/ voor Agnes Pelzer-Baltus ( collecte)/ voor Astrid Dautzenberg als jaardienst/ voor Leny Pampilcher-Ramakers/ voor Siem Schrouff 

P A R O C H I E K R O N I E K 

Acolieten/misdienaars 
Zaterdag 29 april: 18.30uur Dante en Baccio Cima 
Zondag 23 april: 11.15uur Miquel Jacobi