Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 6 mei t/m 14 mei 2023

ZATERDAG 6 mei:
13.00uur Huwelijk voor het bruidspaar Brian Leenders en Angelina Zöller 
18.30uur Avondmis voor John Mertens als zeswekendienst/ voor José Laeven-Baggen als eerste jaardienst/ voor de ouders Baggen-Spaubek en ouders Laeven-Rocks/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian 

ZONDAG 7 mei: VIJFDE ZONDAG VAN PASEN 
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie 
11.15uur H. Mis voor de ouders Nic en Mia Deusings-Klinkenberg als gest. jaardienst/ voor Franca Hermans-Vaessen als jaardienst/ voor Frans Laeven ( collecte)/ voor Agnes Pelzer-Baltus ( collecte)/ vor Siem Schrouff/ voor Astrid Dautzenberg als jaardienst/voor Leny Pampilcher-Ramakers 

MAANDAG 8 mei: H. WIRO en PLECHELMUS, bisschoppen en OTGER, diaken 
Ze zijn drie Angelsaksiche missionarissen die het geloof in onze streken hebben verkondigd. Zij vonden in St. Odiliënberg hun thuis- 
basis voor hun missioneringswerk in het gebied tussen Maas en  Rijn. 
19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen 

DINSDAG 9 mei:
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie 

WOENSDAG 10 mei:
19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal 

DONDERDAG 11 mei:
8.30ur H. Mis voor de vrede 

VRIJDAG 12 mei:
19.00uur Avondmis voor Jo Greuel 

ZATERDAG 13 mei: H. SERVATIUS 
Als we zijn naam ontleden (servat-ius) wil dat zoveel zeggen als: 
doe gerechtigheid. Servatius’ naam is zo betekenisvol dat hij ook zonder schriftelijke bronnen van door hem gesproken bronnen tot ons blijft spreken. Zijn leven en werken zijn van dien aard geweest dat hij door de mensen van zijn tijd als een heilige werd vereerd. Al spoedig na zijn dood werd een kleine kapel boven zijn graf gebouwd, die in de loop der eeuwen de huidige Servaasbasiliek opleverde. 
18.30uur Avondmis voor Agnes Pelzer-Baltus als zeswekendienst/ voor Edi Rouvroye als zeswekendienst/ voor Tiny Godschalk als zes- 
wekendienst/ voor Jakob Gulpen als eerste jaardienst/ voor de ouders Mathieu en Tiny Kunkels-Schmeets als jaardienst/ voor de ouders Leo en Sophie Smeets-  Bartholomé  als jaardienst/ voor de ouders Janssen-Jongen en Lentjes-Foortjes/ voor Lucia Breuer-Ahn / voor Marvin Delnoye (moederdag) en Annie Hassert-Heckmans 
 
ZONDAG 14 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN 
8.30uur H. Mis voor Maria Hellebrand als gest. jaardienst 
11.15uur H. Mis voor Willy Demollin als zeswekendienst/ voor Barbara Euskirchen-Schelfaut als jaardienst/ voor Annie Nicolaije en familie ( moederdag)/ voor Annchen Pas-Kunkels (moederdag)/ voor Annie Hassert-Heckmans (moederdag) 
Voorstellingsmis van de a.s. communicantjes! 

PAROCHIEKRONIEK

GEDOOPT: LEXI, dochter van de ouders Bert Gijzen en Stephanie van Wersch, Kerkrade 
NOAH, zoon van Sandra Onciu, Eschweiler 
CALONA en DEAN, dochter en zoon van de ouders Heijenrath-Gubbels, Aan de Noot 90 
 
Acolieten/misdienaars: 
Zaterdag 13 mei:18.30uur Dante en Baccio Cima 
Zondag 14 mei: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux