Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 13 mei t/m 21 mei 2023

 ZATERDAG 13 mei: H. SERVATIUS
Als we zijn naam ontleden (servat-ius) wil dat zoveel zeggen als:
doe gerechtigheid. Servatius’ naam is zo betekenisvol dat hij ook zonder schriftelijke bronnen van door hem gesproken bronnen tot ons blijft spreken. Zijn leven en werken zijn van dien aard geweest dat hij door de mensen van zijn tijd als een heilige werd vereerd. Al spoedig na zijn dood werd een kleine kapel boven zijn graf gebouwd, die in de loop der eeuwen de huidige Servaasbasiliek opleverde.
18.30uur Avondmis voor Agnes Pelzer-Baltus als zeswekendienst/ voor Edi Rouvroye als zeswekendienst/ voor Tiny Godschalk als zes-
wekendienst/ voor Jakob Gulpen als eerste jaardienst/ voor de ouders Mathieu en Tiny Kunkels-Schmeets als jaardienst/ voor de ouders Leo en Sophie Smeets-  Bartholomé  als jaardienst/ voor de ouders Janssen-Jongen en Lentjes-Foortjes/ voor Lucia Breuer-Ahn / voor Marvin Delnoye (moederdag) en Annie Hassert-Heckmans

ZONDAG 14 mei: ZESDE ZONDAG VAN PASEN
8.30uur H. Mis voor Maria Hellebrand als gest. jaardienst/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid
11.15uur H. Mis voor Willy Demollin als zeswekendienst/ voor Barbara Euskirchen-Schelfaut als jaardienst/ voor Annie Nicolaije en familie ( moederdag)/ voor Annchen Pas-Kunkels (moederdag)/ voor Annie Hassert-Heckmans (moederdag)/ voor Astrid Dautzenberg als jaardienst/ voor Pierre Habets als jaardienst/ Mariets Moison-Brassé en zoon John
Voorstellingsmis van de a.s. communicantjes!

MAANDAG 15 mei:
19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 16 mei:
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 17 mei:
19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal

DONDERDAG 18 mei: HOOGFEEST VAN HEMELVAART VAN DE HEER.
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor de vrede!

VRIJDAG 19 mei:
19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt

ZATERDAG 20 mei: H. BERNARDINUS VAN SIENA
Hij leefde van 1380-1444 en heeft als volgeling van de heilige Franciscus vele mensen naar Christus gebracht. Als volksprediker versterkte hij het geloof en riep de mensen op tot inkeer te komen.
18.30uur Avondmis voor Peter Finders als zeswekendienst/ voor
Trudy Meijers-Scheffers als eerste jaardienst en echtgenoot Bert als jaardienst/ voor Trautje Volders-Lux (collecte)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

ZONDAG 21 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.
8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor de overledenen van de familie Waelen-Beuken als gest. jaardienst/ voor de echtel. Maria en Ilse Albinski-Baltussen als gest.jaardienst/ voor de ouders Alex en Odilia Janssen-Xhonneux als jaardienst/ voor Gerard Belleflame (verjaardag) / voor Jean Marnette (collecte)/ voor Agnes Pelzer-Baltus ( collecte)

PAROCHIEKRONIEK

UITGESTELDE POETSBEURT.
I. v. m. een uitvaartdienst kon de poetsbeurt vóór de Pasen geen doorgang vinden; u bent van harte welkom op maandag vóór de Pinksteren 22 mei vanaf 8.30uur!

Acolieten/misdienaars:
Zaterdag 13 mei:18.30uur Dante en Baccio Cima
Zondag 14 mei: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux