Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 20 mei t/m 29 mei 2023

ZATERDAG 20 mei: H. BERNARDINUS VAN SIENA
Hij leefde van 1380-1444 en heeft als volgeling van de heilige Franciscus vele mensen naar Christus gebracht. Als volksprediker versterkte hij het geloof en riep de mensen op tot inkeer te komen.

18.30uur Avondmis voor Peter Finders als zeswekendienst/ voor Trudy Meijers-Scheffers als eerste jaardienst en echtgenoot Bert als jaardienst/ voor Trautje Volders-Lux (collecte)

ZONDAG 21 mei: ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN.

8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor de overledenen van de familie Waelen-Beuken als gest. jaardienst/ voor de echtel. Maria en Ilse Albinski-Baltussen als gest.jaardienst/ voor de ouders Alex en Odilia Janssen-Xhonneux als jaardienst/ voor Gerard Belleflame (verjaardag) / voor Jean Marnette (collecte)/ voor Agnes Pelzer-Baltus ( collecte)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer-van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian

MAANDAG 22 mei:
19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen

DINSDAG 23 mei:
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 24 mei:
19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt

DONDERDAG 25 mei: H. PAUS GREGORIUS VII
Voordat hij paus werd heette deze zeer geleerde monnik Hildebrand en hij mocht diverse pausen adviseren. Zijn tijd was een tijd van grote verdeeldheid tussen Kerk en de Duitse keizer. De keizers probeerden hun  macht ook binnen de Kerk uit te oefenen en toen de keizer niet wilde luisteren naar de paus, deed deze hem in de ban. Voor de burcht van Canossa ( de gang naar Canossa) kwam de keizer openlijk boete doen en om vergeving vragen.

8.30uur H. Mis​voor de vrede
19.00uur Boeteviering voor de a.s. communicantjes en hun ouders!

VRIJDAG 26 mei: H. FILIPPUS NERI
Hij was een zeer gelovig man en streng voor zichzelf en bij anderen bovenal bekend om zijn humor, zorg en aandacht. Hij verpleegde zieken en had geestelijke gesprekken met hen. Hij stond aan de wieg van de zogeheten ‘Oratoria’, plekken waar in gemeenschap het christelijk en priesterlijk leven geleefd kon worden.

19.00uur Avondmis voor de ouders Hub Hellebrand-Schiffer en kinderen als gest. jaardienst

ZATERDAG 27 mei: H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY
Hij werd door paus Gregorius de Grote op missie gestuurd naar Engeland gestuurd en werd de eerste aartsbisschop van Engeland. Aan zijn inzet heeft de Kerk van Engeland met haar vele bisdommen haar ontstaan te danken.

18.30uur Avondmis voor Joep Delnoye als zeswekendienst/ voor Inge Fiedeldey-Mühlbach als zeswekendienst/ voor Walter Schlenter als zeswekendienst/ voor de ouders Harrie Bischoff-Kreischer als gest. jaardienst

ZONDAG 28 mei: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. IN ONZE PAROCHIE FEEST VAN DE EERSTE COMMUNIE!

9.30uur Eerste Communieviering
11.15uur H. Mis voor de ouders Gerard en Bertien Wiertz-Schoonbroodt als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor de ouders Chris en Mathilde Nicolaije-Mertens en ouders Jo en José Graaf-Lux

MAANDAG 29 mei: TWEEDE PINKSTERDAG

11.15uur HOOGMIS als opening van het Koningschieten van onze Schutterij St. Paulus Vaals. Opluistering door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia/CCK.
Misintenties: voor de leden en overledenen van de Schutterij St. Paulus

P A R O C H I E K R O N I E K

Overleden:
Finny Kleingeld-Frederix, Schepenbankstraat 5 in de leeftijd van 73 jaar. Moge zij rusten in vrede!

Gedoopt:
FABIAN, zoon van de ouders Izdebski-Wojtowicz, Kolmondstraat 2
TESS en JUUL, kinderen van Tim Schaich en Famke Lommen, Dr. Schaepmanstraat 51
FINN, zoon van de ouders Stan Bartholomee en Janina Sziranyi, Dr. Poelsstraat 5

Acolieten:
zaterdag 20 mei: Eva Krout
zondag 21 mei: Miquel Jacobi en Milan Lux 

ONZE COMMUNICANTJES PINKSTEREN 28 mei a.s.:

Malin Müller  Klaasvelderweg 39 Lemiers
Evy Louvenberg  Heuvel 4  Vaals
Liam Grassère, Bronnenstraat 1  Vaals
Tychon Franssen, Wolfhaag 23   Vaals
Isa Wijnvoord, Burg. Rhoenstraat 1 Vaals
Liv Hendrix, Morettistraat 17  Vaals
Femke Kokott, Sacré Coeurstraat 8  Vaals
Mio Diemont, Rarenderstraat 40  Vaals
Igor Zuber, Wesselderstraat 6C  Gulpen
Alan Furmanczuk, Unescostraat 94  Heerlen
Adriana Terziu, Aan de Noot 38  Vaals
Djievano Eykenboom, Seffenterstraat 59  Vaals
Blayze Beckers, Aan de Noot 62  Vaals
Yannick Knubben, Leenheerstraat 24  Vaals
Eef Thumser, Aan de Ververij 6  Vaals
Fleur van Houttem, Beatrixstraat 12  Vaals
Maja Dziegiel, St. Catharinastraat 14  Lemiers​

Een mooie en stichtende dag wensen wij de communicantjes,
hun ouders en familie van ganser harte toe!
Namens het Kerkbestuur van de H. Paulus Vaals,
pastoor Broekhoven.

PAROCHIEKRONIEK
UITGESTELDE POETSBEURT:

I.v.m. een uitvaartdienst is de poetsbeurt voor de Pasen uitgesteld tot
de maandag voor de Pinksteren. Graag en van harte welkom op maandag 22 mei a.s. vanaf 8.30uur!