Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 27 mei t/m 4 juni 2023

ZATERDAG 27 mei: H. AUGUSTINUS VAN CANTERBURY
Hij werd door paus Gregorius de Grote op missie gestuurd naar Engeland gestuurd en werd de eerste aartsbisschop van Engeland. Aan zijn inzet heeft de Kerk van Engeland met haar vele bisdommen haar ontstaan te danken.

18.30uur Avondmis voor Joep Delnoye als zeswekendienst/ voor Inge Fiedeldey-Mühlbach als zeswekendienst/ voor Walter Schlenter als zeswekendienst/ voor de ouders Harrie Bischoff-Kreischer als gest. jaardienst/ voor John Moison als gest. jaardienst/ voor de ouders Wiel en Margaretha Laschet-Souren


ZONDAG 28 mei: HOOGFEEST VAN PINKSTEREN. IN ONZE PAROCHIE FEEST VAN DE EERSTE COMMUNIE!

9.30uur Eerste Communieviering
11.15uur H. Mis voor de ouders Gerard en Bertien Wiertz-Schoonbroodt als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor de ouders Chris en Mathilde Nicolaije-Mertens en ouders Jo en José Graaf-Lux


MAANDAG 29 mei: TWEEDE PINKSTERDAG

11.15uur HOOGMIS als opening van het Koningschieten van onze Schutterij St. Paulus Vaals. Opluistering door het Koninklijk Mannenkoor Cecilia/CCK.
Misintenties: voor de leden en overledenen van de Schutterij St. Paulus/ voor Hubert Crott, dochter Ingrid en familie Crott-Peeters


DINSDAG 30 mei:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

WOENSDAG 31 mei: Feest van het bezoek van de H. Maagd aria aan Elisabeth (O. L. Vrouw visitatie). Wie een blijde boodschap ontvangt, wil deze graag delen met anderen. Maria gaat ons vandaag daarin voor. Zij laat Elisabeth delen in haar vreugde en biedt haar haar hulp en zorg aan.

19.00uur Avondmis voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal.


DONDERDAG 1 juni: H. JUSTINUS
Hij leefde in het begin van de tweede eeuw; toen de Romeinse voorvechters van afgodendienstewn overaldec reten afkondigden tegen de christenen om hen te dwingen aan afgodsbeelden te offeren en de keizer te gehoorzamen. Ook Justinus werd samen met andere christen-gelovigen gevangen genomen en voorgeleid. Hij weigerde en werd ter dood gebracht in 163.

8.30uur H. Mis voor de vrede!


VRIJDAG 2 juni: EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. ZIEKEN-COMMUNIE (donderdagmiddag).

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler/ tot bijzondere intentie uit dankbaar-heid b. g. v. een 80everjaardag


ZATERDAG 3 juni: H. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN.
De heilige Carolus leefde met een groep adellijke kinderen bij de koning aan het hof in het huidige Oeganda. Een aantal zorgde voor de bewaking van de koning. Toen deze stierf en opgevolgd werd door zijn zoon Kabake Mwanga I kregen zij het zwaar te verduren: zij werden misbruikt en moesten het christelijk geloof afzweren. Toen zij weigerden werden zij op transport gesteld naar Namugongo en daar in 1886 op gruwelijke wijze vermoord.

18.30uur Avondmis, waaronder de toediening van het H. Sacramentvan het Vormsel door de Hoogeerwaarde Heer P. Bronneberg, deken van Gulpen.
Misintenties voor Willi Mertens/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Peter Finders ( fam. Reithler-Griesenbrock)/ voor Edi Rouvroye (Kerkbestuur St. Paulus)


ZONDAG 4 juni: HOOGFEEST VAN DE H. DRIEEENHEID.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. een zilveren huwelijksfeest/ voor Agnes Pelzer-Baltus / voor de echtel. Speek-Franssen als gest. jaardienst/ voor Jean Marnette (coll.)


PAROCHIEKRONIEK

Overleden: Nico Bindels, Aan de Ververij 42, in de leeftijd van 69 jaar. Moge hij rusten in vrede!

Acolieten/misdienaars:

Zaterdag 27 mei:18.30uur Eva Krout

Zondag 28mei: apart rooster i. v. m. eerste communie!


 ONZE COMMUNICANTJES PINKSTEREN 28 mei a.s.:

Malin Müller  Klaasvelderweg 39 Lemiers
Evy Louvenberg  Heuvel 4  Vaals
Liam Grassère, Bronnenstraat 1  Vaals
Tychon Franssen, Wolfhaag 23   Vaals
Isa Wijnvoord, Burg. Rhoenstraat 1 Vaals
Liv Hendrix, Morettistraat 17  Vaals
Femke Kokott, Sacré Coeurstraat 8  Vaals
Mio Diemont, Rarenderstraat 40  Vaals
Igor Zuber, Wesselderstraat 6C  Gulpen
Alan Furmanczuk, Unescostraat 94  Heerlen
Adriana Terziu, Aan de Noot 38  Vaals
Djievano Eykenboom, Seffenterstraat 59  Vaals
Blayze Beckers, Aan de Noot 62  Vaals
Yannick Knubben, Leenheerstraat 24  Vaals
Eef Thumser, Aan de Ververij 6  Vaals
Fleur van Houttem, Beatrixstraat 12  Vaals
Maja Dziegiel, St. Catharinastraat 14  Lemiers​

Een mooie en stichtende dag wensen wij de communicantjes,
hun ouders en familie van ganser harte toe!
Namens het Kerkbestuur van de H. Paulus Vaals,
pastoor Broekhoven.