Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 3 juni t/m 8 juni 2023

 ZATERDAG 3 juni: H. CAROLUS LWANGA EN GEZELLEN.
De heilige Carolus leefde met een groep adellijke kinderen bij de koning aan het hof in het huidige Oeganda. Een aantal zorgde voor de bewaking van de koning. Toen deze stierf en opgevolgd werd door zijn zoon Kabake Mwanga I kregen zij het zwaar te verduren: zij werden misbruikt en moesten het christelijk geloof afzweren. Toen zij weigerden werden zij op transport gesteld naar Namugongo en daar in 1886 op gruwelijke wijze vermoord.

18.30uur Avondmis, waaronder de toediening van het H. Sacramentvan het Vormsel door de Hoogeerwaarde Heer P. Bronneberg, deken van Gulpen.
Misintenties voor Willi Mertens/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Peter Finders ( fam. Reithler-Griesenbrock)/ voor Edi Rouvroye (Kerkbestuur St. Paulus)ZONDAG 4 juni: HOOGFEEST VAN DE H. DRIEEENHEID.
8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. een zilveren huwelijksfeest/ voor Agnes Pelzer-Baltus / voor de echtel. Speek-Franssen als gest. jaardienst/ voor Jean Marnette (coll.)MAANDAG 5 juni: H. BONIFATIUS
Wij kennen hem maar al te goed vanuit de geschiedenisboekjes:
hij missioneerde als monnik en bisschop in streken van Duitsland en in de missiegebieden rond Utrecht, waar hij de heilige Willibrord opvolgde. Met een aantal gezellen werd hij op één van zijn missietochten bij Dokkum vermoord.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenenDINSDAG 6 juni: H. NORBERTUS
Hij was geboortig uit het Limburgse Gennep en heeft in zijn n leven vele beproevingen en lijden gekend. Toch bleef hij vertrouwen op Gods voorzienigheid bij zijn evangelisatiewerk in het Frankrijk en Duitsland van rond 1100. Hij is de stichter van de orde van de Premonstratensers en vele kloosters.

8.30uur H. Mis voor de familie PeltzerWOENSDAG 7 juni:

19.00uur Avondmis voor Toon HijdendaalDONDERDAG 8 juni:

8.30uur H. Mis voor de vrede


PAROCHIEKRONIEK:

Overleden: Nico Bindels, Aan de Ververij 42, in de leeftijd van 69 jaar. Moge hij rusten in vrede!

Acolieten:

Zaterdag 3 juni: 18.30uur Eva Krout
Zondag 4 juni: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux