Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 17 juni t/m 25 juni 2023

ZATERDAG 17 juni:

18.30uur Avondmis voor Didier Ralet als eerste jaardienst/ voor Lenie Hermans-Bodelier als eerste jaardienst/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ voor Marvin Delnoye ( vaderdag).


ZONDAG 18 juni: PROCESSIEZONDAG  

N.B. 9.00uur H. Mis als opening van de processie
Misintenties voor Eed Volders/ voor Agnes Pelzer-Baltus
Omstreeks 9.40uur Vertrek van de Sacramentsprocessie.
De processie eindigt omstreeks 11.20u in de St. Pauluskerk.


MAANDAG 19 juni: H. ROMUALDUS
Rond het midden van de tiende eeuw heeft deze heilige in Italië ernaar gestreefd om de echtheid van zijn liefde tot God gestalte te geven in een leven als monnik en kluizenaar.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 20 juni:

8.30uur H. Mis voor hen aan wie niemand meer denkt


WOENSDAG 21 juni: H. ALOÏSIUS GONZOGA
Geboren als telg uit een adellijk geslacht in 1568 in de buurt van Mantua 0ontving hij van zijn moeder een gedegen godsdienstige opvoeding. Al jong volde hij zich aangetrokken tot het religieuze leven en trad in bij de Jezuïeten. Ten gevolge van een besmettelijke ziekte, opgelopen bij de verpleging van zieken, kwam hij op 23 jarige leeftijd te overlijden. Hij is de patroon van de studerende jeugd.

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie voor de studerend jeugd.


DONDERDAG 22 juni: H. JOHN FISCHER EN THOMAS MORE.
Omdat de Engelse koning Hendrik VIII in verband met zijn ongeoorloofde nieuwe huwelijk niet langer gebonden wilde zijn aan de Kerk van Rome, kwamen zowel bisschop John Fischer als zijn kanselier Thomas More met hem in conflict. Hun band met de paus was hun heiliger dan de band met de koning. Op last van de koning werden beiden onthoofd in 1535.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie om beterschap voor onze paus Franciscus.


VRIJDAG 23 juni: (N.B.) 8.30uur H. Mis voor dierbare overledenen
(In verband met de opbouw van het podium voor de Krönungsmesse is de avondmis verplaatst naar de morgen!)


ZATERDAG 24 juni: HOOGFEEST VAN SINT JAN DE DOPER
Hij wordt de voorloper van Jezus genoemd en tegelijkertijd is hij ook de laatste profeet van het Oude Testament én aankondiger van de Messias en zo behoort hij tot het Nieuwe Testament.

18.30uur Avondmis voor Jean Marnette als herdenkingsmis en echt-
genote Annemie Meesters als gest. jaardienst/ voor Lauro Cadinu als eerste jaardienst


ZONDAG 25 juni: KRÖNUNGSMESSE ZONDAG IN VAALS.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

N.B. 10.30uur KRÖNUNGSMESSE 2023 VAALS.
Koren, orkest en solisten voeren onder leiding van Emmanuël Pleijers
deze mis van Mozart uit. Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia Vaals
heeft de organisatie van de Krönungsmesse overgenomen van Eys,
maar door de Corona is de traditie pas dit jaar verwezenlijkt kunnen worden.
Vanwege de grote financiële kosten is deze H. Mis alleen toegankelijk voor mensen die een (betaald) toegangsbewijs hebben. 
De zaterdagavondmis van 18.30uur en de zondagse mis van 8.30uur zijn wel vrij toegankelijk.
Misintenties voor Lucia Breuer-Ahn als jaardienst/ voor Men Noteborn/ voor Jo Spaubeek/ voor de ouders Baggen-Spaubeek, zus José en schoonbroer Leo/ voor de ouders Broekhoven-Féhlen, dochter Mia en zoon Jo, schoondochter Truus en schoonzonen Hub, Pierre en Jo/ voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid


PAROCHIEKRONIEK:


Acolieten:

zaterdag 17 juni 18.30uur: Eva Krout
zondag 18 juni: 9.00uur Miquel Jacobi en Milan Lux (processie Baccio Cima en Eva Krout)