Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 24 juni t/m 6 juli 2023

ZATERDAG 24 juni: HOOGFEEST VAN SINT JAN DE DOPER

Hij wordt de voorloper van Jezus genoemd en tegelijkertijd is hij ook de laatste profeet van het Oude Testament én aankondiger van de Messias en zo behoort hij tot het Nieuwe Testament.

18.30uur Avondmis voor Jean Marnette als herdenkingsmis en echtgenote Annemie Meesters als gest. jaardienst/ voor Lauro Cadinu als eerste jaardienst/ Heinz Goblet, Langedael, 86 jaar (crematie maandag)


ZONDAG 25 juni: KRÖNUNGSMESSE ZONDAG IN VAALS.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie

N.B. 10.30uur KRÖNUNGSMESSE 2023 VAALS.
Koren, orkest en solisten voeren onder leiding van Emmanuël Pleijers deze mis van Mozart uit. Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia Vaals heeft de organisatie van de Krönungsmesse overgenomen van Eys, maar door de Corona is de traditie pas dit jaar verwezenlijkt kunnen worden.
Vanwege de grote financiële kosten is deze H. Mis alleen toegankelijk voor mensen die een (betaald) toegangsbewijs hebben. 

De zaterdagavondmis van 18.30uur en de zondagse mis van 8.30uur zijn wel vrij toegankelijk.
Misintenties voor Lucia Breuer-Ahn als jaardienst/ voor Men Noteborn/ voor Jo Spaubeek/ voor de ouders Baggen-Spaubeek, zus José en schoonbroer Leo/ voor de ouders Broekhoven-Féhlen, dochter Mia en zoon Jo, schoondochter Truus en schoonzonen Hub, Pierre en Jo/ voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid/ voor de ouders Jozef en Maria Kremer-Vaessen en Jo Gerards/ voor de ouders Fritz en Gertrud Krings-Laumen en Johanna en ouders Andreas en Christine Janssen


MAANDAG 26 juni:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 27 juni: H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIË
Hij was niet alleen bisschop maar ook een kerkleraar bekend om zijn preken en schriftcommentaren: Jezus is niet iemand die gelijkt op God, maar Jezus is gelijk aan God, zoals wij belijden in het Credo: één in wezen met de hemelse Vader, door wie alles geschapen is.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 28 juni: H. IRENEUS
Hij was een rots in de branding van zijn tijd; hij verdedigde het geloof tegen dwalingen en bleef tot het einde toe trouw: hij stierf als martelaar.

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


DONDERDAG 29 juni: HOOGFEEST VAN DE H. APOSTELEN PETRUS EN PAULUS.
Deze steunpilaren van onze Kerk hebben nog tijdens hun leven de Kerk geplant door hun bloed te vergieten. Zolang zij uit eigen kracht God wilden dienen sloegen zij als blinden in de lucht. Nadat zij in de dwaasheid van Jezus’ kruisdood Gods wijsheid ontdekt hadden, werd hun eigen zwakheid het instrument van Gods verlossende kracht in hen.

8.30uur H. Mis voor het welzijn van onze parochie, toegewijd aan St. Paulus bekering!


VRIJDAG 30 juni: DE EERSTE MARTELAREN VAN DE KERK VAN ROME.
Daags na het feest van de apostelen Petrus en Paulus vieren wij in eén gedachtenis alle eerste heilige martelaren van de kerk van Rome. Ontelbare bekende en ook onbekende martelaren zijn gen gevolgd tijdens de christenvervolging onder verschillende Romeinse keizers.

19.00uur AvondmisZATERDAG 1 juli:

18.30uur Avondmis voor Willi Mertens/ voor Hubert Kals als gest. jaardienst, echtgenote Maria Kals-Kremer en schoonzoon Willy Franck/ voor Mia Pluymaekers als gest. jaardienst


ZONDAG 2 juli:       TWAALFDE ZONDAG DOR HET JAAR… ÜLLEMARKTZONDAG!

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg ( verjaadag)
11.15uur H. Mis voor Hubert Crott, dochter Ingrid en familie Crott-Peters.


MAANDAG 3 juli: H. TOMAS, apostel, Deze eenvoudige, jonge visser en volgeling van Jezus treedt in het Evangelie meermaals op als woordvoeder van de apostelen. Hijn is iemand die vragen durft te stellen. Wij kennen hem als Tomas de ongelovige, die uiteindelijk tot het echte geloof komt: “Mijn Heer en mijn God”. De traditie meldt dat hij het evangelie heeft verkondigd in Syrië en Perzië en zelfs in westelijk Indië, waar hij rond het jaar 72 de marteldood zou zijn gestorven. Zijn relikwieën worden geëerd in de stad Odessa, maar ook in Maastricht, waar in de schatkamer van de Sint Servaas de arm van Tomas bewaard wordt.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 4 juli: H. ELISABETH VAN PORTUGAL.
Zij werd geboren als dochter van de koning en koningin van Aragón.
Op jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt aan de koning van Portugal, werd zij moeder van twee kinderen. Gebed en daadwerkelijke naastenliefde gaven haar de kracht om stand te houden te midden van beproevingen en zorgen. Na de dood van haar man gaf zij haar bezittingen weg aan de armen en nam het habijt aan van de derde Orde van de heilige Franciscus. Zij stierf in het jaar 1336.

8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer


WOENSDAG 5 juli: H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA
Hij leefde in de eerste helft van de 16e eeuw in Italië en was aanvankelijk arts. Maar toen hij inzag dat de ziel van de mens nog meer genezing nodig had dan het lichaam ging hij de weg op naar het priesterschap. Twee jaar na zijn wijding stichtte hij de orde van de Barnabieten. Centraal in hun leven stond de aandacht voor de Eucharistie.

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal


DONDERDAG 6 juli: H. MARIA GORETTI
Zij stierf als jong meisje na zich verzet te hebben tegen een aanranding. Zij behield haar zuiverheid en gaf haar leven.

8.30uur H. Mis voor de vrede


PAROCHIEKRONIEK:

OVERLEDEN: Henk Niessen, Sneeuwberglaan 16, in de leeftijd van 80 jaar
Heinz Goblet, Langedael, in de leeftijd van 86 jaar
Hetty Nicolaije-Peters, Aanleunwoningen, in de leeftijd van 82 jaar
Lilly Kohlen-Frederiks, Koperstraat 10, in de leeftijd van 78 jaar

Wouters-Stommen, donderdag 11.00uur

Mogen zij allen rusten in vrede!

Acolieten:

zaterdag 1 juli 18.30uur: Dante en Baccio Cima
zondag 2 juli: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux