Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 1 juli t/m 9 juli 2023

ZATERDAG 1 juli:

18.30uur Avondmis voor Willi Mertens/ voor Hubert Kals als gest. jaardienst, echtgenote Maria Kals-Kremer en schoonzoon Willy Franck/ voor Mia Pluymaekers als gest. jaardienst/ Rudy Kwee


ZONDAG 2 juli:       TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR… ÜLLEMARKTZONDAG! 

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg ( verjaadag)
11.15uur H. Mis voor Hubert Crott, dochter Ingrid en familie Crott-Peters. 


MAANDAG 3 juli: H. TOMAS, apostel, Deze eenvoudige, jonge visser en volgeling van Jezus treedt in het Evangelie meermaals op als woordvoeder van de apostelen. Hij is iemand die vragen durft te stellen. Wij kennen hem als Tomas de ongelovige, die uiteindelijk tot het echte geloof komt: “Mijn Heer en mijn God”. De traditie meldt dat hij het evangelie heeft verkondigd in Syrië en Perzië en zelfs in westelijk Indië, waar hij rond het jaar 72 de marteldood zou zijn gestorven. Zijn relikwieën worden geëerd in de stad Odessa, maar ook in Maastricht, waar in de schatkamer van de  
Sint Servaas de arm van Tomas bewaard wordt. 

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen 


DINSDAG 4 juli: H. ELISABETH VAN PORTUGAL. 
Zij werd geboren als dochter van de koning en koningin van Aragón. 
Op jeugdige leeftijd uitgehuwelijkt aan de koning van Portugal, werd zij moeder van twee kinderen. Gebed en daadwerkelijke naastenliefde gaven haar de kracht om stand te houden te midden van beproevingen en zorgen. Na de dood van haar man gaf zij haar bezittingen weg aan de armen en nam het habijt aan van de derde Orde van de heilige Franciscus. Zij stierf in het jaar 1336. 

8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer 


WOENSDAG 5 juli: H. ANTONIUS MARIA ZACCARIA 
Hij leefde in de eerste helft van de 16e eeuw in Italië en was aanvankelijk arts. Maar toen hij inzag dat de ziel van de mens nog meer genezing nodig had dan het lichaam ging hij de weg op naar het priesterschap. Twee jaar na zijn wijding stichtte hij de orde van de Barnabieten. Centraal in hun leven stond de aandacht voor de Eucharistie. 

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal 


DONDERDAG 6 juli: H. MARIA GORETTI 
Zij stierf als jong meisje na zich verzet te hebben tegen een aanranding. Zij behield haar zuiverheid en gaf haar leven. 

8.30uur H. Mis voor de vrede 


VRIJDAG 7 juli: EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND       (Ziekencommunie op donderdagmiddag)

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler


ZATERDAG 8 juli:

18.30uur Avondmis voor Finy Kleingeld-Frederix als zeswekendienst/ voor Nic Bindels als zeswekendienst/ voor de ouders Baggen-Franken en familie als jaardienst/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ voor Frans Frederix en Gertrud Mertens, zonen Willie, Leo en Jo en schoonzoon Hub / voor Josef Hammers en Agnes Hammers
Het Kerkelijk Zangkoor van Vijlen luistert deze H. Mis muzikaal op !


ZONDAG 9 juli: VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor een dierbare overledene (N.N.)
11.15uur H. Mis voor de ouders Adam en Jet Kremer-Lemmens als gest. jaardienst/ voor Mariets Moison-Brassé als jaardienst/ voor de leden en overledenen van de familie Bröcheler/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Agnes Pelzer-Baltus 


PAROCHIEKRONIEK: 

Acolieten: zaterdag 1 juli 18.30uur: Dante en Baccio Cima 
zondag 2 juli: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux