Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 8 juli t/m 20 juli 2023

ZATERDAG 8 juli:

18.30uur Avondmis voor Finy Kleingeld-Frederix als zeswekendienst/ voor Nic Bindels als zeswekendienst/ voor de ouders Baggen-Franken en familie als jaardienst/ voor Lidwien Wijlands-Gelissen/ voor Frans Frederix en Gertrud Mertens, zonen Willie, Leo en Jo en schoonzoon Hub / voor Josef Hammers en Agnes Hammers
Het Kerkelijk Zangkoor van Vijlen luistert deze H. Mis muzikaal op !


ZONDAG 9 juli: VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor een dierbare overledene (N.N.)
11.15uur H. Mis voor de ouders Adam en Jet Kremer-Lemmens als gest. jaardienst/ voor Mariets Moison-Brassé als jaardienst/ voor de leden en overledenen van de familie Bröcheler/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor de ouders Theo en Finy Voncken-Rouvroye, dochter Annie, zonen Hub en Leo en schoonzoon Harrie/ voor Ulrich Prange


MAANDAG 10 juli:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 11 juli: H. BENEDICTUS, patroon van Europa.
Hij kwam als j9ongen naar Rome voor zijn studie maar vond er geen rust en ging als kluizenaar drie naar Subiaco. Daar vond hij zijn weg met de Heer en hij trok anderen aan die met hem ditzelfde ideaal wilden leven.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 12 juli:

19.00uur Avondmis voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal


DONDERDAG 13 juli: H. HENRICUS
Geboren in Beieren in 973 werd hij in 1002 koning en in 1014 door de paus in Rome tot keizer gekroond. Zijn huwelijk met keizerin Cunigonde bleef kinderloos en mede daardoor besteedde hij veel aandacht aan het geloofsleven van zijn onderdanen, aan de levenswandel van de geestelijkheid en aan de bevordering van het kloosterleven. Hij stichtte het bisdom Bamberg en liet er op zijn kosten de beroemde domkerk bouwen.

8.30uur H. Mis voor de vrede


VRIJDAG 14 juli: H. CAMILLUS DE LELLIS
Hij is de stichter van de Camillianen. “Het bed van een zieke is het altaar, het laken het altaarkleed en de zieke is Jezus Christus zelf”,
een van zijn geliefde woorden. Daarom heeft hij zijn hele leven voor de zieke mensen gegeven. In Vaals is hij geen onbekende.

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie (zieke)


ZATERDAG 15 juli: H. BONAVENTURA
Liefde voor Christus en zijn Kerk waren de diepste drijfveren voor Bonaventura. Geboren als Joannes fidanza in 1218 trad hij in bij de minderbroeders Francisanen. Hij ontwikkelde zich tot een uitstekend theoloog en filosoof en liet talrijke werken na.Hij stier in 1274 als kardinaal-bisschop van Albano.

18.30uur Avondmis voor Simon Blondé als eerste jaardienst/ voor André Brauers / voor Peter Finders (fam. Counotte-Otermans)/ voor Trautje Volders-Lux ( collecte)


ZONDAG 16 juli: VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis    tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor Horst Schmidt/ voor Jean Marnette ( collecte)/voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Astrid Dautzenberg


PAROCHIEKRONIEK

GEDOOPT:  LEON, zoon van de ouders Andy Radzimski en Iryna Matyak, Pater Janssenstraat 18

Akolieten:

zaterdag 15 juli: 18.30uur Eva krout
zondag 16 juli: 11.15uur   Miquel Jacobi en Milan Lux


MAANDAG 17 juli:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 18 juli:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 19 juli:

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


DONDERDAG 20 juli: H. APOLLINARIS
Deze heilige leefde in de tweede eeuw en was de eerste bisschop van Ravenna. Hij verkondigde de rijkdom van het christelijk geloof onder de heidenen en werd door het volk vereerd als een goede herder. Uiteindelijk werd hij daarvoor vermoord en is hij als martelaar gestorven. Ook in het Duitse Remagen wordt hij vereerd. Vanaf de 14e eeuw ontstond op de naar hem genoemde Apollinarisberg een beroemde bedevaartplaats. Hier worden ook de relieken van hem vereerd: onder andere zijn hoofd.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


PAROCHIEKRONIEK

GEDOOPT:  LEON, zoon van de ouders Andy Radzimski en Iryna Matyak, Pater Janssenstraat 18

Akolieten:

zaterdag 15 juli: 18.30uur Eva krout
zondag 16 juli: 11.15uur   Miquel Jacobi en Milan Lux