Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 15 juli t/m 23 juli 2023

ZATERDAG 15 juli: H. BONAVENTURA
Liefde voor Christus en zijn Kerk waren de diepste drijfveren voor Bonaventura. Geboren als Joannes Fidanza in 1218 trad hij in bij de minderbroeders Francisanen. Hij ontwikkelde zich tot een uitstekend theoloog en filosoof en liet talrijke werken na. Hij stierf in 1274 als kardinaal-bisschop van Albano.

18.30uur Avondmis voor Simon Blondé als eerste jaardienst/ voor André Brauers / voor Peter Finders (fam. Counotte-Otermans)/ voor Trautje Volders-Lux ( collecte)


ZONDAG 16 juli: VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie  
11.15uur H. Mis voor Horst Schmidt/ voor Jean Marnette ( collecte)/voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Astrid Dautzenberg/ voor Mathilde Dacier-Dautzenberg overleden te Eindhoven op 4 juli j.l./ voor Rob Lassauw als jaardienst


MAANDAG 17 juli:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 18 juli:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 19 juli:

19.00uur Avondmis voor Màn Lassauw en zoon Rob


DONDERDAG 20 juli: H. APOLLINARIS
Deze heilige leefde in de tweede eeuw en was de eerste bisschop van Ravenna. Hij verkondigde de rijkdom van het christelijk geloof onder de heidenen en werd door het volk vereerd als een goede herder. Uiteindelijk werd hij daarvoor vermoord en is hij als martelaar gestorven. Ook in het Duitse Remagen wordt hij vereerd. Vanaf de 14e eeuw ontstond op de naar hem genoemde Apollinarisberg een beroemde bedevaartplaats. Hier worden ook de relieken van hem vereerd: onder andere zijn hoofd.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


VRIJDAG 21 juli: H. LAURENTIUS VAN BRINDISI
Deze pater Capucijn kende een afwisselend leven: hij onderwees als professor, was auteur, legeraalmoezenier, diplomaat en uiteindelijk algemeen overste van zijn orde. Hij trok door Europa als een vurig geloofsverkondiger en was ook de grote verdediger van de leerstellingen van het concilie van Trente.

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie


ZATERDAG 22 juli: H. MARIA MAGDALENA
Zij komt in beeld als er bij haar zeven duvels uitgedreven worden en daarna is zij bij Jezus gebleven tot aan het grafbezoek toe na zijn dood. Maria Magdalena, zij is de eerste aan wie de Heer verschijnt.

18.30uur Avondmis voor Ida Bulles-Gulpen als jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn


ZONDAG 23 juli: ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor Alex Schmetz als gest. jaardienst/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor de ouders Änche en Michael Dresse/ voor Appie Mijling (verjaardag) en dierbare overledenen van de familie


PAROCHIEKRONIEK

GEDOOPT:  NORA en EEF, kinderen van de ouders  Andy Kupferschläger en Femke Geurts, Frankenhofweg 21

OVERLEDEN: Paul Meesters, Langedael, in de leeftijd van
85 jaar. Moge hij rusten in vrede!


Akolieten:

zaterdag 22: 18.30uur Eva Krout
zondag 23 juli: 11.15uur   Miquel Jacobi en Milan Lux


BEDEVAART BANNEUX 24 augustus!

De jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat naar Banneux zal dit jaar plaats vinden op donderdag 24 augustus a.s. 
Vertrek omstreeks 9.00uur St. Pauluskerk Vaals.

Om 11.00uur is de Plechtige Hoogmis. Om 14.00uur de Gebedsweg van de Genadekapel naar de bron en om 15.00uur het Plechtig Lof met ziekenzegening. Omstreeks 16.30uur thuisreis.
Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voort begeleiding zorgen. Indien de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen de halve prijs!

De prijs voor de deelnemers bedraagt 18€ per persoon.
In verband met de indeling van de bussen is het aan te raden u zo snel mogelijk aan te melden. Voor Vaals : pastoor Broekhoven, tel. 3061323.