Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 22 juli t/m 30 juli 2023

ZATERDAG 22 juli: H. MARIA MAGDALENA
Zij komt in beeld als er bij haar zeven duvels uitgedreven worden en daarna is zij bij Jezus gebleven tot aan het grafbezoek toe na zijn dood. Maria Magdalena, zij is de eerste aan wie de Heer verschijnt.

18.30uur Avondmis voor Ida Bulles-Gulpen als jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn


ZONDAG 23 juli: ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor Alex Schmetz als gest. jaardienst/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor de ouders Änche en Michael Dresse/ voor Appie Mijling (verjaardag) en dierbare overledenen van de familie


MAANDAG 24 juli: H. CHRISTOFFEL, PATROON VAN DE KATHEDRAAL EN DE STAD ROERMOND.
De naam Christoffel betekent ‘Christusdrager’. De legende vertelt dat hij bij het veilig overdragen van mensen over een gevaarlijke rivier ook een kind tegenkwam. Dit kind wilde op de schouders van Christoffel veilig naar de overkant gedragen worden. Dat werd voor hem bijna een ondraaglijke last. Het kind bleek namelijk Christus te zijn, die zelf de ondragelijke lasten van onze zonden gedragen had.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 25 juli: H. JAKOBUS
Hij werd samen met zijn broer Johannes geboren in Betsaida en werd door Jezus vanachter zijn vissersnetten weggeroepen om Hem te volgen. Hij mocht getuige zijn van de belangrijkste wonderen van de Heer. Omstreeks het jaar 42 werd hij op last van Herodes ter dood gebracht. Sinds onheuglijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Santiago de Compostela, waar velen op pelgrimstocht naar toe gaan.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie/ voor Jacques Gillissen ( naamfeest)


WOENSDAG 26 juli: H. JOACHIM EN ANNA, DE OUDERS VAN MARIA.
Hun namen gaan terug op een oude traditie uit de 2e eeuw. Vooral in de kunst worden beiden veelvuldig afgebeeld, meestal bij de Gouden Poort van Jeruzalem. Anna Betekent in het Hebreeuws “begenadigde” en  Joachim “God maakt sterk”. God schonk hun een dochter, die de Moeder van Gods Zoon zou worden.

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal


DONDERDAG 27 juli: H. TITUS BRANDSMA.
Vandaag vieren wij een heilige van eigen bodem. Hij was een man van een rotsvast geloof en heeft God de kans gegeven om in hem uit te groeien tot een fundament, tot een rots in de branding. Reeds vroeg waarschuwde hij tegen de gevaren van het Nazisme en rassenhaat met het gevolg dat hij werd opgepakt en in de gevangenis van Dachau werd geplaatst. Hier werd hij een grote morele en spirituele steun voor de medegevangenen. Na weken van ontberingen en mishandelingen kreeg hij op 26 juli 1942 een dodelijke injectie toegediend.

8.30uur H. Mis voor de vrede


VRIJDAG 28 juli:

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie


ZATERDAG 29 juli: H. MARTA

18.30uur Avondmis voor Peter en Adele Reijnders-Pelzer en dochter José als gest. jaardienst/ voor Ingeborg Fiedeldey-Mühlbach ( collecte)/ voor Peter Finders ( fam. Cadinu-D ‘Adamo)


ZONDAG 30 juli: ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. verjaardag
11.15uur H. Mis voor Frans Laeven als eerste jaardienst/ voor José Laeven-Baggen/ voor Annie Hassert-Heckmans (verjaardag)/ voor Fer Frings/ 


PAROCHIEKRONIEK

Akolieten: voor zover niet met vakantie : Miquel Jacobi en Milan Lux en Eva Krout.


BEDEVAART BANNEUX 24 augustus!

De jaarlijkse bedevaart van ons dekenaat naar Banneux zal dit jaar plaats vinden op donderdag 24 augustus a.s. 
Vertrek omstreeks 9.00uur St. Pauluskerk Vaals.
Om 11.00uur is de Plechtige Hoogmis. Om 14.00uur de Gebedsweg van de Genadekapel naar de bron en om 15.00uur het Plechtig Lof met ziekenzegening. Omstreeks 16.30uur thuisreis.
Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voort begeleiding zorgen. Indien de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. Begeleiders betalen de halve prijs!
De prijs voor de deelnemers bedraagt 18€ per persoon.
In verband met de indeling van de bussen is het aan te raden u zo snel mogelijk aan te melden. Voor Vaals : pastoor Broekhoven, tel. 3061323.