Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 29 juli t/m 6 augustus 2023

ZATERDAG 29 juli: H. MARTA

18.30uur Avondmis voor Peter en Adele Reijnders-Pelzer en dochter José als gest. jaardienst/ voor Ingeborg Fiedeldey-Mühlbach ( collecte)/ voor Peter Finders ( fam. Cadinu-D ‘Adamo)


ZONDAG 30 juli: ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid b. g. v. verjaardag
11.15uur H. Mis voor Frans Laeven als eerste jaardienst/ voor José Laeven-Baggen/ voor Annie Hassert-Heckmans (verjaardag)/ voor Fer Frings/ voor Joseph Janssen als gest. jaardienst/ voor Rob Hollard


MAANDAG 31 juli: H. IGNATIUS VAN LOYOLA
Hij is de stichter van de Sociëteit van Jezus ( Jezuïeten) en staat vooral bekend  vanwege zijn “Geestelijke Oefeningen”. Zijn levensgeschiedenis vertelt dat hij door een wond aan zijn been aan het bed gekluisterd was en vele wereldse boeken heeft verslonden. Toen hij in de geestelijke boeken dook merkte hij darin een grote vrede en voldoening. Dit bracht hem op de weg naar Jezus.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 1 augustus: H. ALFONSUS DE LIGUORI
Hij is de stichter van de Redemptoristen. Geboren in 1696 te Napels en daar gestorven in 1787. Na een burgerlijke carrière trok hij zich het lot van de arme Napolitaanse medeburgers en werd priester. Later gaf hij als bisschop veel goederen uit het bisschoppelijk paleis weg aan de armen. In zijn prediking legde hij steeds de nadruk op Gods barmhartigheid. Hij geldt als de patroon van de biechtvaders en de moraaltheologen.

8.30uur H. Mis voor de ouders Alfons Dresse (naamfeest) en Elisabeth Mertens, dochter Tiny en schoonzoon Laurens


WOENSDAG 2 augustus: H. PETRUS JULIANUS EYMARD.
Hij was de stichter van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament. Geraakt door de geestelijke verlatenheid waarin de wereldlijke priesters zich bevonden, het gebrek aan vorming van de leken en de erbarmelijke toestand van devotie tot het Heilig Sacrament en de Eucharistie, richtte hij een gemeenschap van mannen op die zich zou wijden aan de verering van de Eucharistie. Geboren in 1811 in de buurt van Grenoble stierf hij in 1868 aan een hersenbloeding.

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal/ voor Jo Baltussen () verjaardag)/ voor Stefan Ummels, ouders en schoonouders


DONDERDAG 3 augustus:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voorde vrede.
In de namiddag communie aan zieken en thuiszittenden!


VRIJDAG 4 augustus: Eerste Vrijdag van de maand.
H. PASTOOR VAN ARS.
Als kind groeide hij op in een gelovige boerenfamilie en kreeg op jonge leeftijd al snel te maken met het antiklerikale klimaat van de Franse Revolutie. Aanvankelijk waren zijn studieresultaten niet van dien aard dat hij de priesteropleiding aankon. Maar de aanhouder wint: in 1815 werd hij tot priester gewijd en werd pastoor in het kleine plaatsje Ars. Hij stond bekend als een goede biechtvader.

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler


ZATERDAG 5 augustus: KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA MEERDERE.
Deze basiliek werd gebouwd ter ere van onze Lieve Vrouw Moeder van God, uit dankbaarheid voor het concilie van Efeze (431) waar Maria de titel Moeder van God mocht ontvangen.

18.30uur Avondmis voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer-van Weersch, broer Leo en  Rob en kleinzoon Christian


ZONDAG 6 augustus : FEEST VAN DE GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER.

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg als gest. jaardienst
11.15uur H. Mis voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Annie Hassert-Heckmans