Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 5 augustus t/m 13 augustus 2023

ZATERDAG 5 augustus: KERKWIJDING VAN DE BASILIEK VAN MARIA MEERDERE.
Deze basiliek werd gebouwd ter ere van onze Lieve Vrouw Moeder van God, uit dankbaarheid voor het concilie van Efeze (431) waar Maria de titel Moeder van God mocht ontvangen.

18.30uur Avondmis voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer-van Weersch, broer Leo en  Rob en kleinzoon Christian/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid/ voor Lily Kohlen-Frederiks als zeswekendienst


ZONDAG 6 augustus : FEEST VAN DE GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER.

8.30uur H. Mis voor Leny Wassenberg als gest. jaardienst
11.15uur H. Mis voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Annie Hassert-Heckmans/ voor de ouders Jean en Els Thijssen en schoonzoon Egon als jaardienst 


MAANDAG 7 augustus: H. CAJETANUS
Hij behoort tot de belangrijkste kerkhervormers van de 16e eeuw. Hij stichtte samen met de bisschop Giovanni Pietro Carafa de orde van de Theatijnen. Hij zette zich in om de verspreiding van de Reformatie tegen te gaan en verdedigde het Room-Katholieke geloof, niet door geweld of onderdrukking, maar door overtuiging en getuigenis.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 8 augustus: H. DOMINICUS
Van zijn moeder kreeg hij een diep religieuze opvoeding. Hij zou later de stichter worden van de orde der Predikheren, ook Dominicanen geheten.

8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer


WOENSDAG 9 augustus: H. TERESIA ZUSTER EDITH STEIN.
Haar kloosternaam was Teresia Benedicta a Cruce. Zij was een bekeerling uit het Jodendom en trad in bij de Karmelietessen in Keulen. Als gevolg van de joden-vervolging in Duitsland kwam zij in de Karmel van Echt terecht. Daar was zij haar leven niet zeker en werd samen met haar zus op transport gesteld en uiteindelijk door de nazi’s vergast.

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven/ voor Stefan Ummels, ouders en schoonouders.


DONDERDAG 10 augustus; H. LAURENTIUS
Als diaken van de kerk van Rome stierf Laurentius tijdens de vervolging onder Valerianus. Zijn graf bevindt zich aan de Via Tiburtina waar Constantijn de Grote een basiliek bouwde. Hij staat vooral bekend door zijn bijzonder optreden in het tonen van de ware rijkdom van de Kerk in de door hem bijeengebrachte armen.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


VRIJDAG 11 augustus: H. CLARA
Zij leefde in de dertiende eeuw en wordt omschreven als een leven leidend voor Christus: zuiver van hart en zuiver van Lichaam.

19.00uur Avondmis voor Liesbertus Pas (verjaardag)


ZATERDAG 12 augustus:

18.30uur Avondmis voor Hetty Nicolaije-Peters als zeswekendienst/ voor Peter Finders (collecte)/ voor Ingeborg Fiedeldey-Mühlbach (collecte)


ZONDAG 13 augustus: NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor Al Scholtes als eerste jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn


PAROCHIEKRONIEK

Overleden: Betty Eggen-Mertens, Adelbertstraat 6 in de leeftijd van 92 jaar.
Marjo Vondenbusch-Warnier, Bosstraat 65 in de leeftijd van 81 jaar.
Elly Schmetz-Cransveld, Langedael, in de leeftijd van 87 jaar.
Mogen zij rusten in vrede!