Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 19 augustus t/m 26 augustus 2023

ZATERDAG 19 augustus:

18.30uur Avondmis voor Ingrid Kerckhoffs-Crott als jaardienst/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Peter Finders ( collecte)/


ZONDAG 20 augustus: TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor Eed Volders /voor de ouders Olislagers-Spobeck als gest. jaardienst
11.15uur H. Mis voor Hans Schoonbrood als jaardienst/ voor Agnes Pelzer-Baltus / voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor Jean Marnette ( coll.)/voor de familie Kallen-Frijns en familie Coenen-Niël


MAANDAG 21 augustus: PAUS PIUS X
Hij was een baken van wijsheid en onderscheiding in een  onrustige tijd. Het einde van de 19e eeuw -begin 20e eeuw was een tijd van grote maatschappelijke omwentelingen en de Kerk moest zijn positie bepalen ten opzichte van de moderniteit, het socialisme, het modernisme. Hij is bekend geworden door de kindercommunie en de uitnodiging van de gelovigen veelvuldig deel te nemen aan de Eucharistie.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 22 augustus: H. MAAGD MARIA, KONINGIN.
Na de tenhemelopneming – een week geleden – nu de bekroning:
Jezus, koning van het heelal, kroont ook zijn moeder en laat haar delen in de uiteindelijke volheid van het heil en de heerschappij van de verlossing. Wij mogen als zondige mensen vandaag opzien naar de hemel.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 23 augustus:

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal


DONDERDAG 24 augustus: H. BARTOLOMEUS, apostel
Zijn naam wordt in het evangelie maar terloops genoemd. Toch weten wij, dat hij met inzet van heel zijn leven het geloof in Jezus heeft verkondigd in Armenië, Mesopotamië en India.
N.B. In verband met de bedevaar van het dekenaat Gulpen naar Banneux, komt de H. Mis van 8. 30uur te vervallen!


VRIJDAG 25 augustus: H. JOZEF DE CALASANZ
Hij leefde van 1557-1648 en was een voorstander van goed onderwijs voor kinderen, die in de straatjeugd dreigden terecht te komen. Hij richtte een netwerk van scholen op voor onderwijs aan kansarme kinderen: gratis onderwijs en goede voeding.

19.00uur Avondmis voor Jo Greuel


ZATERDAG 26 augustus:

18.30uur Avondmis voor Ria Harnischmacher-Marnette als eerste jaardienst en echtgenoot Hein als gest. jaardienst/ voor de ouders Sjeng en Paula Nelissen-Ploum, zoon René en schoonzoon Horst Schmidt als jaardienst/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff/ voor Lucia Breuer-Ahn


ZONDAG 27 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor de ouders Hubert en Maria Smeets-Schreuder als jaardienst/ voor de ouders Spierts-Bemelmans en familie/ voor Mariets Moison-Brassé en zoon John


PAROCHIEKRONIEK

GEDOOPT:  DEAN, zoon van de ouders Mirko Loozen en Cynthia Emontspohl, Schoolstraat 67 Lemiers

OVERLEDEN: Tonie Schreuder-Arets, Langedael, in de leeftijd van 81 jaar. Moge zij rusten in vrede!


Akolieten/misdienaars:

Zaterdag 19 augustus: 18.30uur   Milan Lux
Zondag 20 augustus: 11.15uur Miquel Jacobi