Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 26 augustus t/m 3 september 2023

ZATERDAG 26 augustus:

18.30uur Avondmis voor Ria Harnischmacher-Marnette als eerste jaardienst en echtgenoot Hein als gest. jaardienst/ voor de ouders Sjeng en Paula Nelissen-Ploum, zoon René en schoonzoon Horst Schmidt als jaardienst/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbrood-Bischoff/ voor Lucia Breuer-Ahn 


ZONDAG 27 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.  M I V A – Z O N D A G !

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie 
11.15uur H. Mis voor de ouders Hubert en Maria Smeets-Schreuder als jaardienst/ voor de ouders Spierts-Bemelmans en familie/ voor Mariets Moison-Brassé en zoon John

N.B. COLLECTE AAN DE KERKDEUR VOOR DE MIVA!


MAANDAG 28 augustus: H. AUGUSTINUS 
Hij werd geboren in 354 in Tagaste (Noord Afrika) en stierf in 430 als bisschop van Hippo. Daartussen ligt een woelige jeugd en ruig studentenleven, de ondergang van het Romeinse Rijk, zijn bekering en zijn doop in Milaan onder invloed van de heilige Ambrosius en door het vurig gebed van zijn moeder de H. Monica. 
Hij is een van de grootste kerkleraren en schreef meer dan 100 boeken, o.a. over zijn leven en bekering : de zogenaamde Belijdenissen. 

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen 


DINSDAG 29 augustus: GEDACHTENIS VAN DE MARTELDOOD VAN DE H. JOHANNES DE DOPER! 
Hij wordt de voorloper van Jezus genoemd. Om die reden viert de Kerk niet alleen de geboorte van Jezus maar ook die van Johannes de Doper. Koning Herodes kon het niet verkroppen dat hij hem de waarheid over de echtelijke trouw voor ogen hield. Ondanks zijn respect voor Johannes, kon hij de druk van de jaloerse echtgenote Herodias niet weerstaan en liet hij Johannes onthoofden. 

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede 


WOENSDAG 30 augustus:

19.00uur Avondmis voor Désirée Delnoye als jaardienst 


DONDERDAG 31 augustus:

8.30uur H. Mis voor Jacques Gillissen (verjaardag) 


VRIJDAG 1 september: EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröcheler/ voor Rob Hollard als zeswekendienst/ voor Ingeborg Fiedeldey/ tot bijzondere intentie uit dankbaarheid


ZATERDAG 2 september:

18.30uur Avondmis voor Peter Finders (collecte)/ voor Trautje Volders-Lux (collecte)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor de ouders Alex Mertens-Kruijen als gest. jaardienst/ voor de ouders Hubert en Maria Kals-Krings en schoonzoon Willy Frank


ZONDAG 3 september: TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Hans Jussen als jaardienst/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Gisela Janssen-Hellebrand als gest. jaardienst


P A R O C H I E K R O N I E K 
AKOLIETEN/MISDIENAARS 

zaterdag 26 augustus 18.30uur:  Eva Krout 
zondag 27 augustus:  11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux