Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 2 september t/m 10 september 2023

ZATERDAG 2 september:

18.30uur Avondmis voor Peter Finders (collecte)/ voor Trautje Volders-Lux ( collecte)/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian/ voor de ouders Alex Mertens-Kruijen als gest. jaardienst/ voor de ouders Hubert en Maria Kals-Krings en schoonzoon Willy Frank


ZONDAG 3 september: TWEEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

8.30uur H. Mis voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Hans Jussen als jaardienst/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Gisela Janssen-Hellebrand als gest. jaardienst/ Annie Waelen


MAANDAG 4 september: H. GREGORIUS DE GROTE
Hij werd geboren te Rome in 540 en was van hoge komaf en werd stadsprefect in 572. Toen zijn vader overleed maakte hij een ommekeer door en veranderde zijn ouderlijk paleis in een klooster en trad daar zelf in. Hij stond vijf achtereenvolgende pausen met advies bij en werd in 590 zelf paus. Zijn aandacht ging uit naar de armen, aan de verbetering van de kerkelijke discipline, aan de liturgische zang en de missionering. Vanwege al zijn verdiensten kreeg hij de erenaam “de Grote”.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 5 september:

8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer


WOENSDAG 6 september:

19.00uur Avondmis voor de ouders Giel en Nellie Steinschuld-Moison en schoonzoon Toon Hijdendaal


DONDERDAG 7 december:

8.30uur H. Mis voor de vrede


VRIJDAG 8 september: FEEST VAN MARIA GEBOORTE
Jezus heeft ons Maria als Moeder gegeven, hangend aan het kruis. Zij is in het moederschap de weg en het instrument waardoor wij veilig tot haar Zoon Jezus kunnen gaan. Haar woorden “Doet maar wat Hij u zeggen zal”, mogen ook ons de weg wijzen.

19.00uur Avondmis voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg


ZATERDAG 9 september: H. PETRUS CLAVER
Hij was een Spaanse Jezuïet en ging als missionaris naar Zuid-Amerika. Daar werd hij in 1616 tot priester gewijd. In de voornaamste omslaghaven werkte hij 38 jaar lang met grote inzet voor de slaven.
Nu wij in Nederland 150 jaar afschaffing van de slavernij gedenken, is het goed een heilige te vieren die zovele eeuwen geleden al op kwam voor het welzijn van de slaven.

18.30uur Avondmis voor Elly  Schmetz-Cransveld als zesweken- dienst/ voor Marjo Vondenbusch-Warnier als zeswekendienst/ voor Nettie Rombach-Willems als eerste jaardienst/ voor Noël Schmitt als eerste jaardienst/ voor Math Counotte als jaardienst/ voor de ouders Konrad en Mia Lennartz-Schreul als gest. jaardienst/ voor Martin Rompen


ZONDAG 10 september: DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie/ voor een dierbare overledene
11.15uur H. Mis voor Marianne Heijers-Philippens als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Rob Hollard/ voor Kety van Mulken en overledenen van de familie van Mulken-Lennertz als gest.jaardienst