Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 9 september t/m 17 september 2023

ZATERDAG 9 september: H. PETRUS CLAVER

Hij was een Spaanse Jezuïet en ging als missionaris naar Zuid-Amerika. Daar werd hij in 1616 tot priester gewijd. In de voornaamste omslaghaven werkte hij 38 jaar lang met grote inzet voor de slaven.
Nu wij in Nederland 150 jaar afschaffing van de slavernij gedenken, is het goed een heilige te vieren die zovele eeuwen geleden al op kwam voor het welzijn van de slaven.

18.30uur Avondmis voor Elly  Schmetz-Cransveld als zesweken- dienst/ voor Marjo Vondenbusch-Warnier als zeswekendienst/ voor Nettie Rombach-Willems als eerste jaardienst/ voor Noël Schmitt als eerste jaardienst/ voor Math Counotte als jaardienst/ voor de ouders Konrad en Mia Lennartz-Schreul als gest. jaardienst/ voor Martin Rompen


ZONDAG 10 september: DRIEENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie/ voor een dierbare overledene
11.15uur H. Mis voor Marianne Heijers-Philippens als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Rob Hollard/ voor Kety van Mulken en overledenen van de familie van Mulken-Lennertz als gest.jaardienst/ voor Ger Aussems als jaardienst


MAANDAG 11 september:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 12 september: GEDACHTENIS VAN DE NAAM VAN MARIA.

Midden tussen het feest van Maria geboorte ( 8 september) en “Maria Moeder van Smarten” (15 september) vieren wij op deze dag de ‘Naam van Maria’. Bij zonder is deze dag in het licht van de 11e september ( 2001), welke toch staat als de dag van het kwaad. Voor ons katholieke gelovigen een dag van Gods liefdevolle voorzienigheid en het nieuwe begin met ons mensen aan de hand van Maria, Sterre der Zee. God biedt tegenover het menselijk kwaad zijn bovenmenselijke liefde aan.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 13 september: H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS.

Hij is vooral bekend geworden als de moedige bisschop van Con- stantinopel. Hij schroomde niet de Kerk te verdedigen en daarom moest hij tweemaal in Ballingschap gaan. Hij stierf uiteindelijk als gevolg van de ontberingen die hij moest ondergaan tijdens zijn tweede ballingschap.

19.00uur Avondmis tot bijzondere intentie


DONDERDAG 14 september: FEEST VAN DE KRUIS-VERHEFFING.

Voor buitenstaanders is de kruis-verheffing geen reden tot feest. Zelfs de eerste christenen toonden Jezus liever als triomferende Koning en in het kruis kon men zelfs een troon herkennen. Tegelijkertijd weten wij als gelovigen dat in Jezus’ kruisdood onze verlossing voltrokken werd. Wij maken dat geloof zichtbaar op Goede Vrijdag.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede


VRIJDAG 15 september: H. MAAGD MARIA, MOEDER VAN SMARTEN.

Daags na de Kruisverheffing vieren wij het lijden van Maria onder het kruis. Stabat Mater: met de tranen in haar ogen, stond de Moeder diep bewogen, naar het kruis waar Jezus hing. En het einde van deze sequentie: “Doe als ’t lichaam dan zal sterven, mijn ziel de glorie erven, van het hemels paradijs”.

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


ZATERDAG 16 september: H. CORNELIUS EN CYPRIANUS.

Zij stierven beiden in de grote vervolgingen onder keizer Decius in 253 en 258, Zij hebben gemeen dat zij beiden stonden voor vergevingsgezindheid t. a. v. de afvalligen. Mensen die gezondigd hebben niet afschrijven, maar opnieuw een kans geven in de gemeenschap.

18.30uur Avondmis in het kader van het 100 bestaan van de R.K. Bond van Zuid-Limburgse Schutterijen.
De Schutterijen van deze bond sturen allemaal een afvaardiging, en het Koninklijk Mannenkoor Cecilia en CCK Koor zullen deze plechtige viering opluisteren.
Misintenties voor de leden en overleden leden van de Zuid-Limburgse Bond van Schutterijen/ voor Annie Nicolaije als jaardienst/ als jaardienst voor de ouders Joseph en Els Kunkels-Brassé/ voor Fon Kusters ( verjaardag)/ voor de ouders Frits en Leny Meessen-Cransveld als gest. jaardienst


ZONDAG 17 september: VIERENTWINGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor Maria Loo-Mommer als eerste jaardienst/ voor de ouders Maria Prevoo-Lancé als eerste jaardienst en echtgenoot Hubert als jaardienst/ voor de ouders Alphons en Mienchen Franssen-Lux als jaardienst/ voor een dierbare overledene/ voor Willy Demollin (collecte)


PAROCHIEKRONIEK

OVERLEDEN:
Rita Versleijen-Heijers, Sjwats Jris 32, in de leeftijd van 86 jaar.
Lies Belleflamme-Schröder, Langedael, in de leeftijd van 93 jaar.
Tielsche Jansen-Meesters, Aken, in de leeftijd van 84 jaar.
Mogen zij rusten in vrede!

Akolieten:

Zaterdag 16 september 18.30uur Eva Krout
Zondag 17 september 11.15uur:  Miquel Jacobi en Milan Lux


GROTE POETSDAG!

In verband met het afscheidsfeest van de pastoor op zondag 24 september a.s. zal de St. Pauluskerk onder handen worden genomen door grote poetshanden, en wel op maandag 18 september vanaf 8.30uur. U kunt komen en/of gaan wanneer het u uitkomt!