Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 21 oktober t/m 29 oktober 2023

ZATERDAG 21 oktober:

18.30uur Avondmis voor Hans Wassermann als zeswekendienst/ voor Hans Zinken als jaardienst/ als jaardienst voor Wiel en Margarethe Laschet-Souren/ voor de ouders Peter en Lenie Göbbels-Rouschop als gest. jaardienst/ voor Willy Demollin (collecte)/ voor Piet Habets als jaardienst


ZONDAG 22 oktober: NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR. WERELDMISSIEDAG!

8.30uur H. Mis voor Eed Volders
11.15uur H. Mis voor Annie Waelen als eerste jaardienst/ voor Agnes Pelzer-Baltus
Collecte aan de kerkdeur voor de Missie!


MAANDAG 23 oktober: H. JOHANNES VAN CAPESTRANO
Hij trok rond in de vijftiende eeuw om in de Duitse landen het Evangelie te prediken en overeenkomstig de ideeën van zijn tijd, de vijanden van de Kerk te bestrijden. Hij was een scherpe jurist en daarom nog steeds de patroon van de advocatuur.

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 24 oktober: H. ANTONIUS MARIA CLARET
Hij was een echte na volgeling van Christus en was onder andere de stichter van de congregatie van de  Zonen van het Onbevlekt Hart van Maria, bisschop van Cuba, biechtvader van koningin Isabella, verdediger van de negerslaven, profeet en hij had de gave om wonderen te doen.

8.30uur H. Mis voor het welzijn van de H. Paulus-parochie
Op 24 oktober 1893 werd onze St. Pauluskerk gewijd!


WOENSDAG 25 oktober:

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


DONDERDAG 26 oktober:

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie om de vrede.


VRIJDAG 27 oktober:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


ZATERDAG 28 oktober: H. SIMON EN JUDAS, apostelen
Dat de Kerk deze apostelen samen viert, heeft te maken met de overlevering dat zij beiden op dezelfde plaats en  tijd de marteldood zouden zijn gestorven. Simon was afkomstig van Kana en had de “bijnaam” de ijveraar. Judas, ook Taddeüs geheten, is de apostel die bij het Laatste Avondmaal aan Jezus vroeg waarom Hij zich alleen aan zijn discipelen en niet aan de wereld zou openbaren.

18.30uur Avondmis voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Peter Finders (collecte)


ZONDAG 29 oktober: DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis voor Maria Hellebrand ( verjaardag)/ voor overleden ouders en grootouders
11.15uur H. Mis voor Jacob Sterck als jaardienst/ voor Fer Frings


PAROCHIEKRONIEK
Acolieten:

zaterdag 21 oktober: 18.30uur Eva Krout
zondag 22 oktober:  11.15uur  Miquel Jacobi en Milan Lux