Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 4 november t/m 12 november 2023

ZATERDAG 4 november: H. CAROLUS BORROMEÜS

Hij werd geboren in Arona in Italië in 1538. Hem wachtte een grootse carrière. Maar het loopt anders. Hij wordt priester en stammend uit het beroemde geslacht zoals de Medici, werd hij kardinaal. Hij was een ijveraar voor het ware geloof en bevorderde de verspreiding van de geloofskennis. Zo verscheen in 1566 de eerste Romeinse Catechismus.

18.30uur Avondmis voor Wiel en Margarethe Laschet-Souren als jaardienst/ voor de leden en overledenen van Zij Actief Vaals/ voor Hubert en Maria Kals-Krings en schoonzoon Willy Frank/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- van Weersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian


ZONDAG 5 november: EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur HUBERTUS-MIS m.m.v. de Jachthoornblazers ‘St.Michaël ’ uit Epen.
Misintenties voor: Anny Waelen/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Willy Demollin/ voor Lily Kohlen-Frederiks/ voor Giel Steinschuld( verjaardag)


MAANDAG 6 november: ALLE H.VERKONDIGERS VAN HET GELOOF IN ONZE STREKEN.

Daags vóór het hoogfeest van de heilige Willibrordus gedenkt de Nederlandse kerkprovincie allen die vóór, met of ná hem het geloof in onze streken hebben verkondigd. In het Zuiden geldt al lang voor Willibrordus Servatius als missionaris; daarna Lambertus en Hubertus.
In het Noorden waren Willibrordus en Bonifatius aktief.

19.00uur Avondmis voor de familie Peltzer


DINSDAG 7 november: HOOGFEEST VAN DE H. WILLIBRORD,

patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.
Hij is voor de bekering van vooral midden- en noord Nederland belangrijk geweest. Geboren in Engeland trad hij op jonge leeftijd in bij de Benedictijnen. Op uitnodiging van de Frankische koning Pepijn van Herstal kwam hij naar de Lage Landen om het pas veroverde gebied van de Friezen te kerstenen. In 695 werd hij in Rome door paus Sergius I tot bisschop gewijd en kreeg hij de titel “aartsbisschop van de Friezen” en vestigde zich in Utrecht. De laatste levensjaren sleet hij in een door hem gebouwd klooster in Echternach, alwaar hij op 7 november 739 overleed.

I.v.m. een medisch controle-onderzoek is er op dinsdag 7 november en woensdag 8 november géén H. Mis!


WOENSDAG 8 november:

19.00u géén avondmis


DONDERDAG 9 november: FEEST VAN DE KERKWIJDING VAN SINT JAN VAN LATERANEN.

Deze basiliek is de bisschopskerk van de paus. In de viering van dit feest mogen wij vooral onszelf als kerk vieren.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede.


VRIJDAG 10 NOVEMBER: H. PAUS LEO DE GROTE

In woord en daad heeft hij de Kerk door een rumoerige tijd heen geholpen. De titel ‘de grote” is hem werkelijk waardig.

19.00uur Avondmis voor de verlaten zielen in het vagevuur (stichting)


ZATERDAG 11 NOVEMBER: H. MARTINUS VAN TOURS

Hij is een echte volksheilige. Kinderen lopen mee in de Sint-Maartensoptochten, en hoeveel katholieken hebben hem niet als doopnaam? Hij was bij leven al een wonderdoener, en natuurlijk kennen wij hem om zijn beroemde daad van liefde door het geven van de helft van zijn warme soldatenjas aan een arme bedelaar.

18.30uur Avondmis voor de echtel. Leo en Gerda Savelberg-Krott als gest. jaardienst/ voor Peter Finders ( collecte)


ZONDAG 12 november: TWEEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie
11.15uur H. Mis voor de ouders Xhonneux-Geerkens als gest. jaardienst/ voor de ouders Michael en Liesje Rompen-Honings als gest. jaardienst/ voor Lucia Breuer-Ahn/ voor Joseph Taschbach als eerste jaardienst en echtgenote Melanie


PAROCHIEKRONIEK:
Acolieten :

Zaterdag 4 november 18.30uur: Dante en Baccio Cima
Zondag 5 november 11.15uur: Miquel Jacobi en Milan Lux