Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 25 november t/m 3 december 2023

 ZATERDAG 25 november: H. CATHARINA VAN ALEXANDRIE.

Rond het jaar 300 onderging zij de marteldood onder de keizer van Rome omdat ze niet aan de afgoden van de keizer wilde offeren. Het Catharinaklooster is wereldberoemd en ligt aan de voet van de berg Horeb waar Mozes volgens het Oude Testament de stenen tafelen ontving. Het hele gebied is heilig vanwege de drie wereldgodsdiensten die ermee verbonden zijn: christendom, islam en jodendom. Een zonsopgang meemaken vanuit dit klooster is een van de grote toeristische trekpleisters.

18.30uur Avondmis voor Marjo Vondenbusch-Warnier


ZONDAG 26 november: LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR. CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL.

TEVENS CECILIAZONDAG!

8.30uur H. Mis

11.15uur PLECHTIGE HOOGMIS, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en het Koninklijk Mannenkoor Cecilia en CCK.

Misintenties voor de leden en overledenen van de beide Cecilia-verenigingen/ voor de ouders Liesbertus en Annchen

Pas-Kunkels als gest. jaardienst/ voor de ouders Wiel en Marieke Cloot-Foppen als gest. jaardienst/ voor Marie-José Prange-Cloot als gest. jaardienst/ voor Wiel en Finy Jussen-Delnoij en ouders Jussen-Neuss als gest. jaardienst/ voor de ouders Men en Bertche Saive-Moonen als gest. jaardienst/ voor de ouders Paul en Anneke Reuter-Kurvers en Toni Kurvers als gest. jaardienst/ voor de ouders Nic en Mia Deusings-Klinkenberg als gest. jaardienst/ voor de ouders Balduin-Delnoye, dochter Leny en schoonzoon Pip als jaardienst/ voor de ouders Hubert en Bertha Klein-Haenen/ voor de ouders Sjeu en Maria Gelissen-Wiertz/ voor Hans Jagemann/ voor Hans Josef en Giesela Krieger/ voor Maria Willems-Leenders (sterfdag)_/ voor Hans Schoonbrood/ voor de ouders Berger-Wagemans als jaardienst/ voor Lies Belleflamme-Schröder (collecte)/ voor Lucia Breuer-Ahn


MAANDAG 27 november:

19.00uur Avondmis voor dierbare overledenen


DINSDAG 28 november: GEDACHTENIS VAN DE ZALIGE ZUSTER MARIA HELENA STOLLENWERK, medestichteres van de zusters dienaressen van de H. Geest.

Zij wilde graag missiewerk doen, maar God had zijn eigen plannen. Samen met de heilige Arnold Janssen stichtte zij de congregatie van de missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest. Tenslotte stuurde Arnold Janssen haar naar de contemplatieve communiteit. Op 3 februari 1900 stierf zij na twee jaar aan tuberculose en hersenvliesontsteking.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie


WOENSDAG 29 november:

19.00uur Avondmis voor Toon Hijdendaal


DONDERDAG 30 november: H. ANDREAS

Zoals een Andreaskruis ons waarschuwt dat we een kruising met een spoorweg naderen, zo waarschuwt deze feestdag ons bij het naderende einde van het kerkelijk jaar om goed op te letten. Want te midden van onze dagelijkse beslommeringen naderen we een belangrijk kruispunt tussen ons leven en de weg die het spoor aangeeft, waarop Christus en Zijn apostelen ons zijn voorgegaan.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede


VRIJDAG 1 december: EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

19.00uur Avondmis voor de echtel. Ben en Justie van Huygevoort-Bröcheler en Heinz Bröchler


ZATERDAG 2 december:

19.00uur OPENING VAN DE ADVENT.

Avondmis voor de ouders Hans en Tielke Schmetz-Counjaerts als jaardienst/ voor de ouders Jakob en Jeannie Gulpen-Sporck als gest. jaardienst/ voor Bertchen Bindels als gest. jaardienst/ voor Keetje Franssen-Pirson en echtgenoot Laurens als jaardienst/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff/ voor Marjo Vondenbusch-Warnier


ZONDAG 3 december: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

8.30uur Deze H. Mis komt te vervallen!

11.15uur H. Mis voor Willy Demollin/ voor Agnes Pelzer-Baltus/ voor Anny Waelen/ voor Lily Kohlen-Frederiks


PAROCHIEKRONIEK
ACOLIETEN:

Zaterdag 24 november: 18.30uur Eva Krout

Zondag 25 november: 11.15uur Miquel Jacobi en Milan Lux