Skip to main content

WEEKDIENST VAN DE PAROCHIEKERK VAN DE H. PAULUS VAALS, 3 december t/m 10 december 2023

ZATERDAG 2 december:

19.00uur OPENING VAN DE ADVENT.

Avondmis voor de ouders Hans en Tielke Schmetz-Coenjaerts als jaardienst/ voor de ouders Jakob en Jeannie Gulpen-Sporck als gest. jaardienst/ voor Bertchen Bindels als gest. jaardienst/ voor Keetje Franssen-Pirson en echtgenoot Laurens als jaardienst/ voor de ouders Jozef en Maria Schoonbroodt-Bischoff/ voor Marjo Vondenbusch-Warnier/ voor Maria Loo-Mommer, ouders Mommer- Vanweersch, broer Leo en Rob en kleinzoon Christian


ZONDAG 3 december: EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

8.30uur Deze H. Mis komt te vervallen!
11.15uur H. Mis voor Willy Demollin/ voor Agnes Pelzer-Baltus/
voor Anny Waelen/ voor Lily Kohlen-Frederiks


MAANDAG 4 december: Géén  Avondmis


DINSDAG 5 december:

8.30uur H. Mis voor de familie Peltzer


WOENSDAG 6 december: H. NICOLAAS

Hij was bisschop van Myra in de vierde eeuw. Een goede herder voor zijn gelovigen die goed wist te geven, materieel en immaterieel. Van huis uit niet onbemiddeld werd hij spoedig geroemd als een man die een groot hart voor de kleinen en kwetsbaren. De heilige Nicolaas spoort ons aan ook te delen van onze rijkdom, niet alleen met de kinderen maar ook voor de volwassenen, die toch kinderen zijn van één en dezelfde Vader.

19.00uur Avondmis voor hen aan wie niemand meer denkt


DONDERDAG 7 december: H. AMBROSIUS.

Hij was een voortreffelijk bisschop in Milaan in de vierde eeuw. Hij is een leraar va de Kerk en geldt als één van de vier Westerse kerkvaders. Hij ijverde voor de zuiverheid van het katholieke geloof.

8.30uur H. Mis tot bijzondere intentie voor de vrede.


VRIJDAG 8 december: HOOGFEEST VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA.

Maria werd met een niet door de erfzonde aangetaste ziel en lichaam ontvangen in de schoot van haar moeder Anna. Ze werd door God gevrijwaard van de besmetting van de erfzonde, met het oog op het moederschap van haar Zoon Jezus Christus. Zij is de patrones van het bisdom Roermond.

19.00uur Avondmis voor Maria Hellebrand en Leny Wassenberg


ZATERDAG 9 december: 18.30uur Aansteken van de tweede kaars  op de Adventskrans.

18.30uur Avondmis voor Annie Hengelbrock-Vluggen als jaardienst/ voor Anna Motzem-Laufenberg als jaardienst/ voor Agnes Winkhold-Fischer als jaardienst/ voor de echtel. Sodermans-Weiskorn als gest.jaardienst/ voor Ferdinand Alexander Hollard/ voor Cornelia Hollard-Scheffers/ voor Rob Hollard/ voor Ad en Betty Vissers-Hollard/ voor Peter Finders 


ZONDAG 10 december: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

11.15uur H. Mis voor Marianne Schlüper-Strolenberg als zeswekendienst/ voor de ouders Balduin-Delnoye, dochter Leny en schoonzoon Pip.