Skip to main content

Belangrijke mededeling!

Medeparochianen,

Zoals intussen wel bekend heeft pastoor Broekhoven, bij het bereiken van de 80e levensjaar, eervol ontslag gekregen als pastoor van de parochie Vaals. Deze situatie biedt de gelegenheid om werk te maken van de clustervorming met de overige parochies in de gemeente Vaals.  Daarom zullen er per 1 december 2023 enkele wijzigingen plaatsvinden in het rooster van de vieringen.

De vroege ochtendmis op zondag én de avondmis van maandag komen dan te vervallen. Andere vieringen gaan gewoon door, met dien verstande dat de zaterdagavondmis is verschoven van 18.30u naar 19.00u.

De H. Missen in Vaals worden waargenomen door Mgr Schnackers.

Afspraken buiten het reguliere rooster lopen voortaan via pastoor Schuffelers – zoals doopsels of doorgeven van uitvaart (Vijlen – Tel.: 043-3061500 – Vaals – Tel.: 043-3061323).

In de tussentijd gaat het kerkbestuur op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die bijv. enkele uurtjes per week of maand beschikbaar zijn voor de administratieve- en/of de kosterstaken.

Zodra de nieuwe pastoor beschikbaar is, zal alles opnieuw bekeken worden.

Heel veel dank gaat uit naar em. pastoor Broekhoven die de parochie zo’n lange periode na zijn eervol ontslag uit de brand geholpen heeft. 

Het kerkbestuur