Skip to main content

MARIA LICHTMIS 2 februari - BLASIUSZEGEN

vroom gebruik

Op de veertigste dag na kerstmis viert de kerk het feest van Maria Lichtmis. Het is de volkse omschrijving van de feestdag die officieel aangeduid wordt als het feest van de “Opdracht van Jezus in de tempel”. Binnen het joodse geloof kende men niet het doopsel, maar er was het voorschrift om het eerste kind in de tempel aan God op te dragen en aan God toe te wijden. Dat was een groot gebaar van dankbaarheid voor het ontvangen kind, dat ouders niet voor zichzelf alleen wilden hebben, maar daarom ook aan God toewijdden. Volgens dit gebruik gingen Maria en Jozef naar Jeruzalem om daar hun kind Jezus aan God toe te wijden. 

licht

De naam ‘Lichtmis’ doet denken aan ‘de mis met het licht’. Terwijl kerstmis werd gevierd in de meest donkere winterdagen, konden de mensen op de veertigste dag al ervaren, dat de duisternis terugweek. “Met Lichtmis zijn de dagen een hanenschreeuw langer geworden,” zegt de volkswijsheid. Maar belangrijker is de relatie met de beeldspraak van het licht, die op Jezus van toepassing is. Jezus is met kerstmis als Degene begroet die de duisternis en uitzichtloosheid verdrijft, waarin mensen in hun bestaan terecht kunnen komen. Het feit dat de dagen weer langer worden, maakt voor mensen ervaarbaar dat duisternis wijkt en het licht sterker wordt. 

ontmoeting

Maar behalve deze uitleg verwijst het licht ons ook naar de tempel te Jeruzalem, waar het kind Jezus aan God wordt opgedragen. Daar vindt een bijzondere ontmoeting plaats. De wijze en vrome joodse priester Simeon herkent Jezus als Degene die het Licht voor alle mensen zal zijn. Om dit beter te begrijpen is er vele eeuwen geleden het gebruik ontstaan om met een kaars ter kerke te komen en deze te laten zegenen. In de wintermaanden baadden de kerken op die dag in een zee van licht: een mis van licht. Vaak ook werd er een kaarsenprocessie gehouden en trok men vanuit de duisternis de kerk binnen.

even voorstellen Dr. Hub Schnackers emeritusMaria

Op deze feestdag van de Lichtmis staat ook Maria als de moeder van Jezus in het middelpunt. Moeders in het algemeen zijn zeer verbonden met de levensweg van hun kinderen. Wie aan een kind komt, krijgt het met de moeder aan de stok. Bij het tempelbezoek boorspelt Simeon, hoe het leven van Maria getekend zal worden door het levenslot van Jezus. Uiteindelijk staat Maria onder het kruis. Wij mogen daarom weten, dat Maria ook naast ons komt staan, als lijden en verdriet ons raken. Zij draagt het met ons mee als onze hemelse Moeder. 

Wij vieren de opdracht in de tempel en voelen ons met Maria verbonden. Welkom. 

Dr. Hub Schnackers,em.

 

BLASIUSZEGEN

Daags na het feest van Maria Lichtmis viert de kerk de feestdag van de heilige Blasius. Deze heilige redde een kind van de verstikkingsdood. Daarom wordt hij aangeroepen voor keelziekten en alle andere nood en wordt de Blasiuszegen toegediend. Dit gebeurt met twee kaarsen, die gekruist tegen de keel worden gehouden. In Duitsland wordt de Blasiuszegen zelfs met brandende kaarsen gegeven. Duitsers houden van krachtiger symbolen. Maar wij doen het op de eenvoudige wijze. Na afloop van de vieringen van het weekend za 3- zo 4 februari is er de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen.