Skip to main content

DE HEILIGE JOSEPH

geschreven op
11 maart 2024
Josephmaand

Sommige maanden zijn aan een bepaalde heilige toegewijd. Bekend is natuurlijk de meimaand als Mariamaand. Oktober is de rozenkransmaand. Juni is toegewijd aan het H. Hart van Jezus. De maand Maart die nu begonnen is, staat onder de bescherming van de heilige Joseph, wiens feestdag we op 19 maart vieren. Nu worden de kinderen nauwelijks nog naar de heilige Joseph genoemd, maar vroeger was er in elke familie wel een Joep, of Sjef of Jo of Jos. Voor de meisjes was er dan een Finy, een José of een andere variant. Wanneer opa of oma naar Joseph waren genoemd, dan kwam de heilige als patroonheilige zelfs verplicht in alle gezinnen voor. Die traditie bestaat niet meer. Waarom de devotie voor St. Joseph?

noodhelper

St. Joseph is namelijk een breed inzetbare noodhelper, maar soms werkt hij op een grappige wijze. Hij werkt ook daar en op een manier waar we het niet verwachten. Sint Joseph helpt bijvoorbeeld huizenbezitters die hun huis kwijt moeten, omdat ze al een nieuw huis gekocht hebben. Dat was voor velen het probleem ten tijde van de bankencrisis in 2008.  Gelukkig hoeft St. Joseph tegenwoordig niet aan te treden, want er is heel veel vraag naar huizen. Maar in 2008 was dat anders. In elke straat stonden huizen maandenlang te koop. Huizenkopers hapten niet zo snel toe en hielden vanwege de crisis liever hun hand nog even op de knip. Die voorzichtigheid leidde soms tot wanhoop bij de verkoper, want die had al een ander huis betrokken. Dubbele maandlasten kon bruintje natuurlijk niet lang trekken. Maar in zo’n noodsituatie kan St. Joep aangeroepen worden, opdat een koper zich mag melden. Wie in zo’n situatie St. Joseph aanroept, moet een Josephbeeldje in de tuin ingraven bij de voordeur met het gezicht naar het huis. Daarna moet een novene gehouden worden waarbij gedurende 9 dagen het volgende korte gebedje moet worden gebeden:

Heilige Sint Jozef, breng een geschikte koper naar ons huis. Laat de verkoop snel en eerlijk zijn. O Heilige Jozef, antwoord mijn gebed. Amen.

even voorstellen Dr. Hub Schnackers emeritusNu ben ik niet bijgelovig en dergelijke verhalen maken doorgaans maar weinig indruk op me. Maar toch. De zoon van mijn zus, woonachtig in Utrecht, kocht in 2008 een groter huis. Probleem was natuurlijk het vorige huis zonder verlies te kunnen verkopen. Mijn zus kende het gebruik van St. Joseph en kocht te Wittem een St. Josephbeeldje en bracht dat naar Utrecht. Mijn niet zo kerkelijke neef ging van lieverlee toch maar om van het gezanik van mijn zus af te zijn, het Josephbeeldje ingraven en het voorgeschreven gebedje bidden. Zo werd ruzie met zijn moeder voorkomen. En warempel. Na een week stond er een koper aan de deur. Nu is het Josephbeeldje opgegraven en heeft een ereplaats in huis. Bekend is, dat in 2008 de winkel te Wittem de beelden van St. Joseph niet kon aanslepen. Dit wetende heb ook ik St. Joep aangeroepen, toen ik een woning in Bocholtz zocht. Ook ik ben verhoord. U begrijpt, dat ik St. Joseph zeer vereer, ook als mijn tweede dooppatroon.

St. Joseph is dus een noodhelper die kan worden aangeroepen voor alle noden in en om het huis en voor de bewoners van dat huis.

St. Joseph Arbeider

Ook wordt St. Joseph aan ons voorgesteld als St. Joseph Arbeider. Niet voor niets zijn zijn attributen de winkelhaak en de zaag. Zijn feestdag is op 1 mei. Nu staat 1 mei ook bekend als ‘Dag van Arbeid’. De gedachtenis van Sint Jozef Arbeider op 1 mei werd in 1955 ingesteld door paus Pius XII. Daarmee wilde hij een kerkelijk antwoord geven op de 1 Mei-vieringen als ‘Dag van de Arbeid’ in communistische en socialistische landen.  Met deze feestdag stelde Pius XII de timmerman Joseph uit Nazareth ten voorbeeld aan de mensen die met hun handen hun brood verdienen. Op deze Sint  Josephdag van 1 mei bidt de priester in de H. Mis: God, Gij hebt de mens geschapen en de arbeid tot wet van zijn leven gemaakt. Wij vragen dat wij, naar het voorbeeld van de heilige Jozef, mogen beantwoorden aan uw opdracht en loon naar werk ontvangen. Amen.

Door St. Joseph tot patroon van de arbeid te benoemen hoopte de paus de hele katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd voor sociale gerechtigheid en verder een geestelijke dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de mens en zijn arbeid.

Sociale leer

De dag van Sint Joseph Arbeider vestigt ook de aandacht op de katholieke sociale leer. Reeds voorafgaande aan paus Pius XII hebben diverse pausen een katholieke sociale leer ontwikkeld. Latere pausen hebben de katholieke sociale leer nog verder ontwikkeld en aangepast aan de noden van de tijd. Ook paus Franciscus heeft in enkele documenten de aandacht gevestigd op de sociale problemen en hoe de kerk erop reageert. De sociale leer van de Kerk betreft diverse onderwerpen zoals de mens, mensenrechten, het gezin, werk, economie, belastingen, politiek, de internationale gemeenschap, de zorg voor het milieu, vrede en oorlog. Op die katholieke sociale leer vestigt Sint Joseph ook onze aandacht en wijst een weg.

Er is dus alle reden om de heilige Joseph aan te roepen. Hij helpt.

Dr. Hub Schnackers, em